Vart är kampen för mäns rättigheter?

Män då, vem kämpar för deras rättigheter? Vem driver en rörelse som försvarar männen i sårbar tid av ständig förändring?     För ett besvara frågeställningen så är det ju visserligen patriarkatet som gör det. Poängen är att den finns ingen etablerad rörelse motsvarande feminism eftersom det inte behövs. Män har aldrig blivit förtryckta i egenskap av deras kön. Glöm inte det.    Rörelser som försöker kontra feminism med skillnad att kämpa för mäns rätt brukar lämna en ganska besk eftersmak. Anledningen är enkel. Det finns ingen logisk problemformulering i en sådan rörelsen. Ingen kamp som behöver drivas. Det betyder att rörelsen inte kämpar mot ett förtryck(det existerar ju inte), utan istället gynnar ett förtryck. Och ni kan ju gissa vilket. K.V.I.N.N.O.F.Ö.R.T.R.Y.C.K.E.T. Kommer ni ihåg maskulint initiativ?(haha) Ja det kom ju fram att grundarna av detta kvinnohatande exempel var dömda sexbrottslingar. Vilken människosyn tror ni bottnar i sexuella övergrepp mot kvinnor? Vill ni rösta för det? Ångrar ni att ni kränkta män drogs med i en sådan rörelse medans jag lutade mig tillbaka och inväntade vidare bevis på människosyn hos en sådan rörelse?   Och varför heter det feminism och inte jämställdism?    För att rörelsen handlar om att skapa jämställdhet genom att stoppa förtrycket av kvinnor. Självklart är kvinnor centrala inom feminism eftersom målsättningen är kvinnors politiska, sociala och ekonomiska likställighet med mannen.  Antingen så kan man acceptera det och sluta provoceras av att ETT ord i vårt språk har en feminin klang samtidigt som vårt språk är till större del maskulint dominant, eller så kan man vara vit kränkt man och förhålla sig till shit snubbar säger. Också, faktumet att människor provoceras av idén om kvinnors likställighet med mannen(definition av feminism) är vidare bevis på varför feminism behövs. Tro inte att det är slumpmässigt att ordet har en negativ värdeladdning och ifrågasätt vem det gynnar att det är så.