I need you to need me back

Jennie. Finlandssvensk. 20 år. Studerar svenska språket och litteraturvetenskap. Läser böcker mest hela tiden. Är rädd för det mesta. Och älskar antingen för lite eller för mycket.