Computer, no more...

Att spilla kaffe över hela (...) tangentbordet är inget att rekommendera. Min kaffeluktande kompanjon är numera ett minne blott och kommer behövas skickas in för reparation. Ja, är man klumpeduns så är man.