Current fashion course

Tillbaka till skolbänken. En kurs i Inköp/konfektion inom mode fram till sommaren. This week. Trendanalys workshop och kollektionsuppbyggnad.