Magical

Låter Iris stå för gestaltning och representation av dagarna på Fyrudden. Dagspromenader runt udden. Hundra procentig njutning på bryggor till toner av tysta vågor och lekfulla fiskar. Sömn i kvällssol. Du magiska tillvaro.