Den svenska och internationella mediestrukturen

1. Ägandeförhållandena kan se lite olika ut i olika länder, det finns till exempel public service, programbolag och privatägande. I Sverige finns det public service kanaler såsom Sveriges radio, Sveriges television och utbildningsradio, men dessa ägs sedan av förvaltningsstiftelsen. De privatägda kanalerna som finns i Sverige är till exempel Tv 3, Tv4 och kanal 5. Nu i Norden så är public service störst men de privata bolagen börjar komma ifatt likaså inom radion, det är fler och fler kanaler som läggs ihop för att kunna gå emot den kommersiella radion. Inom det internationella området så finns Storbritannien och där finns BBC och public service kanaler, men BBC har nu höjt kvalitén på deras kanaler så de ska skilja sig från andra kanaler så folk lockas mer till dem. BBC är även mycket omtalade i omvärlden då de äger kanaler i andra länder också till exempel London. Italien finns det inte så mycket att säga om men de har idag tusentals privata radiostationer och på grund av det så finns det inte så många lyssnare på varje, därför skulle det gynna dem ganska mycket att slå ihop några av de privata bolagen. I USA så finns det fyra stora programbolag som heter ABC, CBS, NBC och Fox, de sänder alltså både tv och radio. De större bolagen som finns har köpt upp de mindre och ett dominerande bolag som har gjort detta är Clear Channel i San Antonio. Två av bolagen som jag nämnde tidigare har satsat hårt på satellitradio och det är en mycket bra investering då det väldigt ofta sätts in i bilar nuförtiden, och de flesta kanalerna är kommersiella pga. att det drar till sig flera lyssnare. Sist men inte minst så finns utvecklingsländerna och i de länderna så kan det vara svårt att för alla att kanske ha råd med tv eller få tag på tidningar, vissa kanske inte ens kan läsa och då är radion bra att ha. Ett utvecklingsland är Indien och till en början så ägde britterna deras radiosändningar men sen så startades All Indiaradio och nu dominerar de istället, och det här bolaget sänder till många länder med många olika språk. Om man nu jämför dessa så är vissa mer lika än andra till exempel i Storbritannien så dominerar programbolagen medan i Italien så dominerar de privatägande. Man kan dock märka när man läser om dessa så går det bättre för de större programbolagen än vad det gör för de privat ägande, så om Italien skulle tänka om så kanske det skulle gynna de lite mer. I de flesta länderna så finns det privatägande eller public service men det man läser om mest är de stora programbolagen och att vissa av de bolagen till och med finns i andra länder. Man ser även att i Indien så har ägandeförhållandena ändrats mest då de startade ett eget stort bolag som konkurrerade ut britternas sändningar.   2. När radion uppfanns och började komma ut i olika länder och städer så sändes bara radio på vissa tider och inte 24/7 som det gör idag, det fanns också bara ett fåtal kanaler vilket medförde att det inte fanns så mycket variation på radion. På de senare åren så blev det mer populärt att starta en webbsida att sända på eller sända det i tv, och det blev konsekvenser av detta i de bolagen som inte utvecklades på samma sätt, de fick alltså mindre lyssnare och blev tillslut tvungna att uppdatera sig till det nya moderna. Så idag så sänds radion på webben, mobilen och appar, folk lyssnar även mer idag på till exempel, spotify, youtube och wimp, för där kan man bestämma sin musik själv och man kan göra egna musiklistor. I de kanaler som har valt att utvecklas håller sig inte bara till en sak utan de kan blanda mellan musik, lokala nyheter, underhållning, trafik och väder. Det finns också olika slags radio och då finns det lokalradio, närradio, public service, och kommersiellradio. Och dessa olika slags kanaler så konkurreras det väldigt mycket om vilka som har flest lyssnare. Till exempel, det är mycket stor konkurrans mellan Rix FM och Mix megapol. Man märker mer och mer att fler kanaler börjar söka sig till andra medier som de kan sända i, och då är det huvudsakligen till mobilen anser jag för att alla vet att folk i stort sätt alltid har en mobil med sig. Och på grund av detta så gäller det för alla radiokanaler att hålla takten med den nya tekniken för annars förlorar de alla lyssnare. Jag tror att det kommer komma något ännu nyare snart, jag kan dock inte tänka mig vad eftersom man har radion nästan överallt redan så det är bara vänta och se vad de kommer med härnäst. Jag tror även att den hederliga gamla radioapparaten kommer att försvinna helt när dess generation inte längre finns. Den kommer helt enkelt bli ersatt av de modernare ”uppfinningarna”.