Du inspirerar, du är dig själv

Vill bara skriva att du duger precis som du är, den du kommer bli och den du var. Du som människa lyser, det är du som är en del av samhället. Det är du som vill framåt och se resultat av de arbete du lägger ner varje dag. Du duger, det gör du nu och alltid. Ibland brukar man säga att det är i skolan man har de flesta otäckheterna. Det är där man formas och kommer in i olika grupperingar eller gäng. Till viss del, det tillhör skolan, det tillhör samhället. Att grupperas kan vara det bästa som har hänt en, men också det sämsta. Man inser vem man verkligen är samtidigt som man kanske inte vågar visa det, insidan säger mer än utsidan, insidan visar dig vart du ska gå någonstans även om du inte vågar eller inser att du just är den personen du reflekterar. Man ska inte alltid veta vem man är, man ska inte alltid behöva stå till svars men man ska kunna känna det själv inombords. Du ska reflekteras med hjälp av de handlingar du gör i samhället, i skolan och på jobbet. Det är du, det är den personen du är just här just nu.