livetiafrika

Jag åker ut som volontär genom Salt – barn och unga i EFS, som är en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Salt vill bl.a. verka för mission i Sverige och utomlands. På hemsidan kan du hitta mer information om vad Salt vill och gör” (länk: http://salt.efs.nu/)