Starta och driva företag i Solna – Hjälpen finns här

Oavsett om du tänkt starta ett företag som hyr ut grävmaskiner eller ett städföretag med fokus på kontorsstädning kan du behöva få hjälp på vägen. Via Solna.se ges råd, kontaktuppgifter och inspiration för de som vill starta företag i omgivningen. Anna har länge jobbat länge inom städbranschen och bestämt sig för att starta eget. Men hon har en del frågor och behov av att nätverka för att komma igång ordentligt. Här ska vi följa Anna och se vilket stöd hon kan få från de tjänster som presenteras på Solna.se. Nyföretagarrådgivning och finansiering Anna börjar med att gå till Nyföretagarcentrum Solna-Sundbyberg. Här får hon en gratis genomgång av hennes affärsidé, som är att erbjuda en flexibel kontorsstädning till företag som ställer högre krav. På Nyföretagarcentrum finns experter och rådgivare inom flera olika områden och många av dessa har egen erfarenhet av att driva ett eget företag. Nätverkandet med andra företag Anna startar upp företaget och måste nu bygga upp sitt nätverk. Det handlar delvis om att hitta nya kunder för hennes kontorsstädning men även bygga kontakter med leverantörer och samarbetspartners. Därmed kollar hon upp vilka olika nätverk som finns i Solna och vilken inriktning dessa har. En del av dessa har en avgift men de flesta erbjuder företag att komma en gång som gäst för att känna på vad de har att erbjuda. Exempel på nätverkande organisationer är AVM, BNI, Rotary, Företagarna samt Handelskammaren. Nätverk med politiker, företag och medarbetare En annan nätverksträff som Anna snart anmäler sig till är Solna Frukostbricka. Ett evenemang som är öppet för alla företagare och där även politiker brukar komma för att ta del av idéer och åsikter som företagarna har. Utöver god frukost och nätverkande är det även ofta någon eller några talare som lyfter upp ett specifikt område. Boffice – Kunskap för småföretagare Boffice anordnas av Solna Stad och är ett sätt att premiera och hjälpa småföretagare i staden att växa. Här kan man diskutera olika problem och hitta lösningar tillsammans. Från början var dessa träffar på biblioteket men man har därefter flyttat dem till att vara på olika ställen. Bland annat har det varit på ett hotell vilket betyder att deltagarna fick hotellfrukost, föreläsning och nätverkande. Allt helt gratis. Företagsbesök Näringslivsenheten i Solna genomför regelbundet träffar hos företag för att lära sig mer om deras utmaningar och möjligheter i staden. Även om Anna driver ett tjänsteföretag och kontorsstädning utförs hos kunden kan hon bjuda in näringslivsenheten till sitt kontor för att skapa kontakter och dela med sig av sina erfarenheter. För att få detta besök kontaktade hon enheten via deras hemsida. (Anna är en påhittad person och har varken namnet eller verksamheten har någon koppling till en specifik person eller företag)