Vilka fördelar har en 30-årig underhållsplan?

Man brukar säga att man kommer långt med god framförhållning och för den som arbetar med fastighetsförvaltning så är det något att ta fasta på. Alla fastigheter behöver en underhållsplan för att kunna budgetera arbete och kostnader men det är inte så många som fortfarande anammar den 30-åriga underhållsplanen. Här kommer vi att gå igenom några av fördelarna med att ta tillbaka den gamla vanan att planera väldigt långt fram i tiden. Några av fördelarna är: ·         Lättare att planera stora arbeten (kan underlätta i större föreningar i storstäder som Stockholm och Göteborg). ·         Lätt att budgetera förutsedda kostnader ·         Lättare att budgetera oförutsedda kostnader ·         Gemensamma upphandlingar Lättare att planera stora arbeten Om man bedriver fastighetsförvaltning i en storstad som Stockholm så krävs det inte allt för stora bestånd för att stöta på utmaningar kring renoveringsarbete. För att till exempel byta balkonger så krävs stora lyftkranar som behöver söka tillstånd för att få arbeta innanför tullarna. Med en långsiktig underhållsplan så har man gott om tid att planera in vilka tillstånd som kommer att behöva sökas och vilka tjänster som ska upphandlas framöver. Här kan du läsa mer om fastighetsförvaltning.  Budgetera förutsedda kostnader När du väljer att skapa en plan för renoveringar som löper under hela 30 år så får du med alla viktiga stora insatser som krävs. Både för exteriör som fasadrenovering och takbyte men också för inre renoveringar som byten av kök och stammar. Att bedriva framgångsrik fastighetsförvaltning handlar mycket om att planera kostnaderna över långa tidshorisonter. Oförutsedda kostnader När du har riktigt bra koll på alla tänkbara kostnader som ni står inför de kommande åren så ger det också utrymme för att planera inför det som inte är lika självklart. I en stad som Stockholm så behöver man budgetera för politiska risker som att ett område där man bedriver fastighetsförvaltning beläggs med trafikförbud eller liknande. Det kan vara en miljömässig regeländring som införs och får stora konsekvenser för verksamheten. En viss typ av uppvärmning kan tillexempel beläggas med straffavgifter. Planera för allt som kommer att hända så blir det lättare att lägga tid på att fundera på det som kan hända. När man har en budget för sånt som kanske sker så kan förvaltningen börja bli lönsam på riktigt. Gemensamma upphandlingar För den som bedriver fastighetsförvaltning i mindre skala så kan en långsiktig plan underlätta rent ekonomiskt. Har ni planerat för takbyten om 6-8 år så har ni gott om tid att kontakta andra mindre fastighetsägare i närområdet för att diskutera samarbeten. För den som ska byta tak på ett bestånd av ett tiotal fastigheter så kommer prisbilden för arbetet att ligga på en helt annan nivå än för den som upphandlar byte av 250 tak i samma område. Att vara förutseende, långsiktig och erbjuda andra möjligheten att samarbeta för att pressa priser är några faktorer som kommer att göra skillnaden på sista raden i resultaträkningen.