Playfulness within partnerships

Lekfullhet inom ett partnerskap Lekfullhet är definitivt en av de aspekter i en relation som jag finner bland det viktigaste. En för seriös omgivning dödar min attraktion på väldigt kort tid. Lika så med ärlighet och kommunikation som är två av de viktigaste grundpelarna att ha i en relation. Och såklart - ärlighet mot dig själv i första hand. Jag tror att om någon av dessa aspekter saknas så är det enkelt att relationen glider in i icke stimulerande spiraler ganska snabbt. I början av en relation är vi oftast inne i en smekmånads bubbla där allt är ljuvligt och gnistrande. Man finner alla sidor hos sin partner spännande och attraherande och båda studsar runt på rosa moln under en lång period. När dessa veckor eller månader sedan börjar övergå till ett mer vardagligt live - det är då det tuffa jobbet börjar. Jag har aldrig trott att relationer är enkelt. Det är hårt jobb, att jobba med sina egna rädslor, ens limiterade tankar om sig själv och andra som man har blivit formad av från tidigare relationer och andra delar i sin omgivning. Det finns sår att läka för sin egen utveckling and förståelse.  Om ärligheten och kommunikationen inte finns där är det lätt att väldigt snabbt dra slutsatsen att en relation ”inte är passande” för att ni t.ex argumenterar och tjafsar mycket. Jag tror att det är olikheterna i en relation som också gör det som mest vackert, att det är de som skapar den starkaste attraktionen mellan två personer - för det leder till en form av mystik att ni inte förstår varandra på alla plan. Att det är era olikheter som gör att ni skapar en stark polaritet och som gör er mer nyfikna på varann. Samtidigt efter en lång period in i en relation, är det enkelt att finna sig själv klaga på dessa aspekter som du en gång fann attraherande hos din partner. Ett exempel. I början i min relation med Manuele var jag så attraherad av hans förmåga att hålla en diskussion med andra, hans sätt att kommunicera på ett väldigt självsäkert nästan arrogant kunskapsmässigt plan (nu menar jag inte att han är arrogant). Efter en lång period var detta något som började irritera mig medan han och jag argumenterade om något. Anledningen till detta tror jag är för att vi helt enkelt fungerar väldigt olika som personer, vilket gör att det blir mycket svårare att förstå den sidan av honom. Min icke medvetna sida förväntar sig att han ska kommunicera och ta hand om situationer precis som jag. Jag projicerar mitt sätt att vara på honom och bildar historier i mitt huvud som inte är sanna. Sen kommer det till ditt eget jobb, att analysera varför detta triggar dig - och försöka läka vad som får dig att döma honom utifrån dina åsikter - för att skapa en större förståelse för varandra. Det är så enkelt att beskylla sin partner för olika saker i en relation och att man fokuserar på att försöka ändra sin partner istället för att se till vad som faktiskt är din del i det hela. Vi bygger upp så mycket förväntningar på vår partner från vårt tidigare liv, vilket är totalt oväsentligt eftersom din partner har haft en totalt olik livshistoria än dig själv. Helt klart att det inte alltid är enkelt med en ärlig och öppen kommunikation. Det är väldigt utmanande att konfrontera sin partner med sina tankar och likaså också vara öppen för att höra vad sin partner har att säga om dig. Lika viktigt som det är att alltid utrycka sin sanning från en vardaglig synvinkel - lika viktigt är det att utrycka sin sanning, sina önskningar och fantasier gällande sitt sexliv.Om du aldrig har uttryckt för din partner vad du gillar, hur kan du då förvänta dig att han/hon ska ge dig vad du vill ha?Detta leder såklart till - vet du vad du gillar och vill ha? För om du inte ens vet vad du vill ha så är det ganska svårt att förvänta sig att någon annan ska leka någon form av gissningslek för att få dig att bli helt tillfredsställd.  Många av oss har växt upp i ett samhälle där sexualitet varit förtryckt, vilket har fått oss att inte våga ta för oss till fullo. Vi är rädda för vad vår partner ska tycka om oss, oroliga för att skada vår partners ego att inte känna sig bra nog. Om jag ser till mig själv till exempel, så älskar jag när någon ger mig klara direktiv på vad dem gillar. På det sättet kan jag känna mig trygg i att ge dem vad dem redan vet att dem älskar. Likadant, om det är något jag inte uppskattar som min partner gör, om jag inte uttrycker det så kommer det ju att fortsätta hända för att denne tror att det är något jag gillar. Vi människor är ju alla så himla olika, så det vore ju himla korkat att förvänta sig att vi alla skulle gilla samma saker, och det har inget att göra med oss. Bara för att din före detta älskare gillade något betyder det inte att din nuvarande partner kommer att gilla det. Väldigt viktigt att vara ödmjuk och kärleksfull i dessa sammanhang dock, så att man utrycker det på ett mjukt sätt istället för hårt klagande. Så tydligt kommunikation och guidande av varandra är viktigt för att kunna växa tillsammans. För att komma till denna punkt i livet krävs det att man behöver att ha testat på en hel del. För att om man aldrig testar olika redskap, då kan man aldrig vara säker om det är något för dig. Jag tror på att man bör testa allt minst en gång, att ge det en chans, sedan han full frihet och kan med säkerhet ha en åsikt om det. Så i början på en relation där fyrverkerierna slår bakut i sexlivet, där allt känns fantastiskt och allt som din partner gör känns magiskt och skönt. Denna starka nya attraktion kommer inom sinom tid att börja svalna och leda in till något nytt, det är här det är ännu viktigare att faktiskt prata om vad du gillar, vad du inte gillar, var du behöver för att känna dig fullt tillfredsställd, vad du aldrig testat förut men som du vill utforska. Man behöver använda sig av en massa olika redskap för att hålla gnistan vid liv och följa med in i nuet. Jag tror att om man börjar låta saker och ting bli för bekvämt och man börjar ta varann föregivet - det kommer att minska er gnista ordentligt. LEK MED VARANN, överraska varann, klä upp dig och gör dig själv sexig, ta ledet och hjälp din partner att uppfylla en av sina sexfantastier, gör oväntade saker, testa nya prylar som triggar dig!! ANSTRÄNG DIG för dig själv och för din partner. Lek, ha kul!  Våga göra lite galna och knäppa saker. Våga lek och testa prylar utanför din komfortabla zon. Våga vara dig fulla jag. Det kan finnas en rädsla att sin partner kommer sluta gilla en om man utrycker sina innersta fantasier och önskningar, men om detta skulle hända kanske det är dags att se till om detta relation faktiskt är rätt för dig. Jag tror också att oftast är vi så bra på att bygga historier om att ens partner kanske inte skulle gilla något, att när vi väl har uttryckt det ser vi hur enkelt det faktiskt landade. Om du inte är ärlig med dig själv, hur kan du förvänta dig att din partner ska vara ärlig med dig?Jag tror att i en kärleksfull relation så vill man ge sitt allt till sin partner och göra dem så lyckliga man bara kan. Ju mer man ger desto mer får man tillbaka. Föregå med gott exempel och agerar utifrån hur du själv vill bli omhändertagen. Om detta inte är sanningen i den relation du lever i idag, då kanske detta är något du och din partner bör sitta ner och prata om.  KOMMUNIKATION hörni! Det viktigaste som finns i en relation. Även kommunikationen med dig själv. HEMLÄXA för dig själv!! Vet du vad som faktiskt får dig att bli riktigt kåt? Vet du vad du gillar? Vet du vad du inte uppskattar i sängen? Reflektera över gamla relationer och försöka analysera vad du gillade och inte gillade och skriv listor!Om du inte kan komma fram till något här har du helt klart expreminerat alldeles för lite - UT OCH TESTA PÅ och lär dig om dig själv.Nästa hemläxa, är att be din partner göra detsamma. Sen sitta ner i en trygg miljö och dela dina önskningar och fantasier.  ENGLISH VERSION"Playfulness within partnerships" Playfulness is definitely one of the aspects I find the most important in a partnership. A too serious environment would kill my affection in a very short while. Same with honesty and communication which are two of the most important ground tools to have as a base. And of course honesty with yourself in the first place. I believe that if any of these are lacking it turns into non stimulant spirals very quickly. In the beginning of every relationship you have this honey moon phase where everything is beautiful and sparkly. You find all these aspects of each other amusing and attracting and you both just ride on pink clouds for a long period. But when these weeks or months start to turn into a more ”everyday” life the hard work comes into the picture. I have never believed that relationships are easy. It’s full on hard work, to work with your own fears, to deal with your limited beliefs about yourself and others that has been conditioned since past relationships and other aspects in your surrounding. There are wounds that needs to be healed for your own growth and understanding. If the honesty and communication isn’t there, its easy to just consider a relationship ”not suitable” for you if you have to many argument or are to different in some angles. I believe that the differences can be the sides of your partner that create the most attractions - cause it leads in to the mystery that you don't fully understand your partner. That it is the differences that creates that strong polarity between you which makes you both more attracted to each other. But at the same time after a while into a relationship, it’s easy to find yourself starting to complain about these sides of your partner that once created attraction in you. For example. I was so attracted by Manu’s sides of being such good communicator in discussions with others, I liked to watch from the outside and I could find it so arousing with his confident knowledge, almost arrogant way of leading a conversation (but still in a humble way). And then after a long period into the relationship this aspect started to frustrate me while him and me had arguments. I think the reason for this is just because I don’t function the same, which makes it harder for me to understand this side of him. My unaware side of myself expects him to communicate and function in the same way as I do. I am putting all my projections on his behaviors and building up stories that isn’t true. Then it’s your own personal job to look into why this is triggering you - and try to heal the wound to create a bigger understanding for each other. It’s so easy to blame the other partner for various things and that you want this person to change instead of actually looking into your own part in it. So many expectations you build up from your life before your partner, which doesn’t make any sense since your partner had a complete different life story before you with other experiences. So regarding honest and open communication, it’s for sure not easy at all times. It can be so challenging first having to confront your partner with your thoughts and to also hear what your partner truly has to say back. And as important it is to always express your truth in the everyday life matters, it’s equally important to express your truths, desires and fantasies in your sex life. If you never express to your partner what you like, how can you expect your partner to give you what you want?And this obviously leads to - do you really know what you like? Cause if you don't know that then its pretty hard to expect someone else to play the guessing game and pleasure you completely.  Many of us have been brought up in this society where sexuality has been suppressed, which has made us not daring to fully express what we want. We are afraid of what our partner will think of us, scared to hurt our partners ego of not being good enough. If I see to myself for example, I LOVE when I am with someone who gives me clear directions of what him/her like. Cause then I can be comforted and giving them what I know they already love. And the same with, if my partner does something I don’t appreciate, if I don't tell him this then he will just keep on doing this cause he is in the beliefs that I still like it. We human are all so different, and it would be stupid to think that we all like the same, and it has nothing to do with us. Just cause your ex lover liked something, doesn’t mean your current will. But important to be loving and humble in these matters. You don't want to be arrogant and harsh here. So clear directions and guiding is so important to grow together. And to come to this point in life you need to have tried A LOT. Cause if you never try and play with different tools, then you can never be sure if it’s for you or not. I believe that I will try everything once, and then I can safely declare if I like it and I am able to have an opinion about it.  So in the beginning of a relationship when there is just fireworks in your sex life, and everything feels amazing cause you are both so attracted to each other. This strong ”new” attraction slowly fades away to something else, and here it’s even more important to start talking about what you like, what you don't like, what you want to feel fully fulfilled, what you have never tried before and that you like to experimenting with. You need tools to keep this spark between you alive and present. If believe if you start getting into patterns of being too comfortable and getting each other for granted, that will diminish your spark in the long run. Play with each other, surprise each other, dress up and make yourself pretty, take the leads into fulfilling his/her fantasy, do unexpected things, try new things that excite you!! MAKE AN EFFORT for yourself and for you partner. Play, have fun! Dare to do weird things. Dare to play and do things outside of your comfort zone. Dare to be your fully self. Maybe there can be a fear that your partner won’t like you anymore if you express your wishes fully, but then maybe it’s time for you to look into if this is actually the partner for you. Most often I believe we just build up stories that maybe our partner won’t like something, and after expressing it you will notices how easy it actually landed. If you are not honest with yourself, how can you expect your partner to be honest with you? In a loving relationship I believe that you want to give your all for your partner and make them as happy as they can possible be. The more you give the more you get back. Act out of how you would like to be treated.If this isn’t the truth in where you are at today, maybe this is something you need to express and talk about. COMMUNICATION GUYS! The most important tool for every form of relationship. Even communication with yourself. Homework for yourself. Do you really know what turns you on? Do you really know what you appreciate and don’t appreciate in bed? Look into past sex experiences and try to analyze what you did and didn't like. Write lists! If you don’t know - GO OUT AND EXPERIMENT and find out.Next homework, ask your partner to do the same. And then sit down in a safe space with your beloved and express your desires and fantasies.