Den mentala hälsan

Om du inte kan vara dig själv där du är just nu bör du ta dig därifrån. Att göra det kommer att vara välgörande för din mentala hälsa och skydda din mest värdefulla tillgång: din självkänsla. Man ska inte vara där man är om man inte kan vara sig själv. Att vara lojal mot sin egen identitet och sina egna värderingar och ha självrespekt är det viktigaste. Livet är redan komplicerat nog, så man borde inte låta andra påverka ens självkänsla för att tvinga en att passa in där man inte hör hemma och inte mår bra själv. Vad menar jag när jag säger “vara dig själv”? Hur konstigt det än kan tyckas låta ,så vet många fortfarande inte hur man definierar sig själv. Att definiera oss själva och känna till våra svagheter och vad som gör oss passionerade är också viktigt. Människor definierar sig själva vanligtvis genom vad man gör: “Jag är lärare”, “Jag är brandman” eller “Jag är förälder”. Men vi är inte bara vad vi gör. Vi är också vad vi drömmer om, vad vi har levt, vad vi inte vill ha och vad vi förväntar oss av livet. Och alla dessa saker förtjänar att försvaras och skyddas. Det kan hända att man längtar efter att vara autentisk. Man vill vara sig själv i varje beslut som man fattar och man vill ha harmoni i var och en av sina relationer så att man inte behöver tillgripa lögner eller ge efter för saker som man inte gillar. Men när man inser att man nästan inte är sig är när man går med på att göra saker som man inte mår bra av att göra. Man slutar vara sig själv varje gång man säger “ja” till sin partner, släkting eller någon annan person när man faktiskt behövde och ville säga nej.Förr eller senare ser man sig i spegeln och inser att man har slutat att vara sig själv för att vara vad andra ville att man skulle vara. Att inte vara sig själv leder till lidande. När någon uppfattar sin egen brist på äkthet börjar denne lida. Med andra ord kan säga att inte vara sig själv kan leda till frustration och depression.  När man saknar autenticitet tvingar man sig att leta efter en balans mellan vad man gör och vad man behöver. Att vara lojal mot sig själv är inte lätt. Man måste vara säker och ta modiga beslut för att vara trogen mot den man är. Var inte där du inte kan vara dig själv. Var inte där du inte får uttrycka dina tankar och värderingar. Att leva på ett sådant sätt är meningslöst.  Om du vill vara dig själv varje dag i ditt liv, kom ihåg vad du förtjänar. Håll dina värderingar i åtanke. Lär dig av ditt förflutna, sätt upp mål, och viktigast av allt: placera dig själv först. Vi har alla rätt att leva ett lyckligt liv som stämmer överens med våra intressen och vår passion. Nyckeln är att välja vart vi vill sprida våra vingar utan att glömma att vi förtjänar det vi drömmer om.