BARMHÄRTIGHET

Jag vaknar i konfettioch mår bättre än vad jag förtjänarJag hade varit en 10:a i lycka igårÖverraskningskänslor på en överraskningsfestoch plötsligt vill någon fira att man överlevti hela 26 år här på jordenSå vi dansar och skriker ut all hjärtesorgtill högsta möjliga volymNågon flirtar med migmen jag är inte mottagligNågon annan försöker ta kontaktmen jag vänder ryggen tillOch allt som jag inte vill kännaKänner jag ändåAlla mina tårari telefonen på vägen hemDe kunde fylla en tsunamioch fick inte plats härNågon hade frågat om digoch jag hade svaratÄndå ville jag inte prata om detSå ivrig var jag att sluta tänka på digatt tänka på dig var allt jag gjordeHur många texter ska det krävasHur många återfall skall genomförasHur många gånger ska jag stirra på mobilenmedveten om att du inte kommer skrivaHur många morgondagar ska jag fortsätta hoppasom du ändå aldrig kommer förändrasom du ändå aldrig kommer se migom du ändå aldrig kommer röra migeller höra av digHur många nätter ska förstörasför att mitt fyllehuvud saknade digHur många andra ska jag nekaför att de inte var duHur många fler dagar ska du taHur många fler nätter behöver duinnan du äntligen försvinnerinnan du äntligen inte längre fick platsHur mycket mer av mitt glitter vill du tainnan det är nog?jag var aldrig nogDet måste vara nog snart.Snälla Gud, låt det få vara nog snart.