Den svenska och internationella mediestrukturen

I Sverige finns det flera olika typer av radio. Det finns lokalradio, som 1993 blev lagligt att starta privat. Det finns kommersiella radionätverk, ett annat ord för detta är ”reklamradio”. Slutligen så finns det poddradio och webbradio också, dessa blir allt vanligare.   I Sverige finns Sveriges radio (SR), det är ett public service företag som sänder reklamfri radio, SR är ett av tre företag som ingår i Public Service. SR bildades den 21 Mars 1924, under ett annat namn än vad det har nu, AB radiotjänst. När det först bildades så ägdes det av nyhetsbyrån TT, svenska pressen och människor som jobbade inom radio.  Men ägandeförhållandena har ändrats sedan dess, SR och de resterande public service företagen har alltid haft en nära relation med staten , men de har aldrig varit helt ägda av staten.  De som äger Public Service-företagen nu är Förvaltningsstyrelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB , men denna stiftelses ledamöter och ordförare utses av regeringen, så förvaltningsstyrelsen äger de men regeringen har ett finger med i spelet.  Förvaltningsstyrelsens företag finansieras av mottagaravgifter.   Kommersiell radio, eller reklamradio är radiostationer som finansieras av radioreklam. Den kommersiella radio består idag av två nätverk: SBS Radio och MTG Radio, dessa är de två radiostationer som har klarat av att stå utanför de andra nätverken. I SBS radio ingår Mix megapol och i MTG radio ingår Rix Fm. Dessa stationer är privatägda och de låter nästan likadant över hela Sverige.   Något annat som nästan alla dessa stationer (privatägda eller inte), använder sig av är webbradio. Det är de vanliga sändningarna men man har möjlighet att lyssna på de på webben, man kan också lyssna på olika sändningar från hela världen, bara man har tillgång till internet. Något annat som har blivit väldigt populärt på senare tid är poddradio, som liknar webbradio väldigt mycket. Skillnaden är att man laddar ner en podd och lyssnar på den, webbradion behöver du inte att ladda ner. Med en podd kan du då lyssna på program när du vill och hur du vill. Radion i Sverige har utvecklats enormt och den gör det fortfarande, det kommer nya saker hela tiden och sedan webb- och poddradion kom och blev populär så har radion blivit ännu mer intressant för alla sorters människor, speciellt för ungdomar. Många ungdomar använder sig av ”poddar” och det har blivit väldigt populärt att lyssna på dessa, många bloggare använder sig mer och mer av detta.  Radions tillgångar har ökat och på grund av detta har populariteten ökat. Radio används såklart inte bara i Sverige. I hela norden dominerar public service-radion, men de privata stationerna blir fler och fler.   I Finland används radio väldigt flitigt, över hälften av invånarna lyssnar på Public-service stationerna, vid namn YLE, dessa är rikstäckande.  Denna station producerar både TV och radio. Men de kommersiella stationerna är också väldigt populära, den största kommersiella kanalen heter Radio Nova och ägs av Alma Media.   Norges public- service radio kallas Norsk Rikskringkasting (NRK), de producerar, precis som i Danmark och Finland, både TV och radio. Den kommersiella radiostationen heter P4 hela Norge, och ägs av svenska MTG.   Danmarks public-service radio heter DR och den är dominerande.  Men just Danmark har färre kommersiella stationer, de har flera gånger misslyckats med att göra en bra kanal.   I Europa och i övriga världen skiljer sig radion ifrån Norden, förr så finansierades radio bara av licenser men de senaste trettio åren har de privata lokalstationerna ökat. Oftast så är det större företag som äger stationerna. I Storbritannien ”leder” BBC brittisk radio och TV och i USA finns det flera rikstäckande programbolag, ABC, CBS, NBC och Fox.   Radion har som sagt utvecklats enormt och det har växt hela tiden, nya saker har kommit fram. Men jag tror att radions popularitet ändå har minskat sen dess början, eftersom det var svårare på den tiden att ha koll och bli informerad, alla vände sig till radion. Nu finns det ju TV som dominerar.  Men radion är ju fortfarande populär och den utvecklas hela tiden men de andra sociala medierna gör detsamma. Jag anser att radion kommer att fortsätta att utvecklas hela tiden och nya saker kommer att komma upp hela tiden. Radion kommer att fortsätta vara populär och nödvändig.