Nyhetsförmedling

Vi får höra nyheter om väpnade konflikter hela tiden, i tidningar, på sociala medier. Men det är bara vissa krig som är ”intressanta” nog för att få vara med. Det är svårt att säga varför, varför vissa inte platsar, varför man inte rapporterar om alla krig, är inte alla konflikter viktiga, påverkar inte alla konflikter oss?   För att välja vilka konflikter som det ska rapporteras om måste man se vad som intresserar människor, för det handlar inte längre om att informera och upplysa, det handlar om läsarsiffror och uppmärksamhet. Jag anser att det har med traditioner att göra med, man följer de länder man brukar följa och på det sättet så slösar man inte med kostander eller upprör människor ännu mer. Det är omöjligt att vara överallt men journalister vill rapportera, de vill upplysa, så i mina ögon skulle de inte tvivla på att åka till ett nytt land, speciellt inte om det kan ge landet uppmärksamhet och på det sättet hjälp.