YRKEN INOM MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSOMRÅDET

Om jag skulle välja något yrke inom kommunikation, så skulle jag kunna tänka mig att bli redaktör på en tidning. Det finns skillnader mellan tv-redaktör och tidningsredaktör, så utbildningen skiljer sig lite beroende på vilken slags redaktör man vill bli. Men för att bli redaktör bör man ha lärt sig:  - ”Sätta lockande rubriker samt intresseväckande ingresser  -  Spetsa till tidningstexter och manuskript  -  Publiceringsverktyg för webb  -  Kodning  -  Ledarskap”   För att kunna bli tidningsredaktör är behörighetskraven en grundläggande behörighet.   De flesta tidningsredaktörer är utbildade journalister, så det krävs en utbildning i det. För att bli journalist kan man gå en högskoleutbildning, denna utbildning tar tre år och sedan kan man fortsätta med en mastersexamen. Dessa högskoleutbildningar finns i flera orter i Sverige och där kan man då välja inriktning med. http://www.utbildningssidan.se/eg/sok/redaktor     Jag tror att det är viktigt med kommunikativ kompetens i det här jobbet, jobbet går ut på att kommunicera och då är det viktigt att veta hur man gör det, så att människor förstår en. Att vara journalist kräver en slags kommunikation och att vara tidningsredaktör en annan, men det är på ett ungefär samma sak. Det gäller att få fram sitt budskap och att inte bli missförstod, för det skulle kunna leda till många olika konsekvenser, speciellt om man kanske jobbar på en tidning.