Varför använder man CBD olja?

CBD olja har blivit allt mer populär i Sverige på grund av oljans effekter. Men varför använder man egentligen CBD olja och hur funkar den? Vad är CBD olja? CBD är en förkortning för ordet cannabidiol, vilket återfinns i växten hampa. CBD extraheras från växtens löv, blommor och stjälk för att sedan blandas med vegetabilisk olja. Ett vanligt missförstånd är att CBD olja skulle ha psykoaktiva egenskaper. Det är faktiskt helt omöjligt att bli "hög" på CBD. Det finns däremot olika slags cannabinoider som kan extraheras från hampaväxten, varav en kallad THC är den som kan skapa psykoaktiva eller hallucinogena effekter hos människan. THC är därför narkotikaklassat och olagligt i Sverige till skillnad från CBD. Varför använder man CBD olja? CBD olja sägs kunna lindra åtskilliga besvär. Människor världen över menar att de har blivit hjälpta med de mest tuffa åkommor och besvär, varför CBD idag är väldigt populärt. Några av de kända användningsområdena är: ●        Lindravidsömnsvårigheter. ●        Lindraångest. ●        Stillasmärta. ●        Lindramigrän. De som köper CBD oljaidaggördetoftastförattkunnasovabättreellerförattdämpaångest och lättaresmärta. CBD bindernämligentillnågrareceptorer i ryggmärgen och ettspecifiktområde i hjärnan och kan påsåsätthjälpatillattreglerakänslor som ångestellersmärta, vilketverkarlugnande. Förutomvidovanståendebesvärsägs CBD även ha positivaeffektervidreumatism, epilepsi och artrit. Men då har CBD gettstillpatienter i myckethögredoseränvad man själv kan köpapå marknaden. Lider du av någon av nämndasjukdomar kan du kontaktadinläkareförattfåmer information om receptbelagd CBD. Sådoserar man CBD olja CBD olja kommer i olikakoncentrationerfrån 1 % till 40 %. Har manintetidigareanväntsig av CBD ärdetbraattbörjamed en koncentrationpå 5 % och sedan saktaökabådekoncentration och dosering. Man börjarmed en droppeoljaundertungan per dag föratt sedan ökamed en droppe per dag tills man uppnårönskadeffekt. Innan man dricker något bör man låta oljan ligga under tungan i ungefär en minut. Börjar man känna sig mer trött än vanligt efter att man börjat med oljan så är det bra att minska doseringen för att sedan låta det gå upp till sju dagar mellan varje gång man ökar dosen. Priset för en CBD olja varierar beroende på hur hög koncentration du vill ha, och kan ligga mellan några få hundralappar upp till ett par tusen kronor. Finns det biverkningar? Det enkla svaret är ja, men det är väldigt ovanligt. Det finns ett fåtal som har blivit yra, trötta, blivit torra i munnen eller fått minskad aptit efter att de har börjat med CBD. En av anledningarna kan vara att man tar en för hög dos. Det är därför viktigt att man sakta ökar dosen, framför allt om man tidigare inte använt CBD. Vissaundraräven om man kan varaallergisk mot CBD men detärotroligtsällsynt. Just CBD oljasägssnarareminskaallergierssymtom.