Poesia

Här inne skapar jag ett tempel fyllt med poesi, dikter, lyrik, tankar, vad du än vill kalla det. Men här är det långt ifrån normen, högt i tak och spirituellt. Skörhet, sanning, reflektioner som förhoppningsvis med tiden kan ge dig inspiration, vägledning och mening. Har skrivit stora delar av mitt liv, känner mig redo att dela lite av det nu.