Andra gången

Akuten pumpar mig på pengar och jag har fortfarande ont. Nu är det bättre men ändå. Högkostandskort like dem gamla, ja visst!