3 viktiga riktlinjer för att säkra din karriär i framtiden

Vill du behålla ditt jobb och fortsätta bygga din karriär i Stockholm (eller på andra orter) i framtiden bör du vara vaksam på karriärstrender. Inte nog med att du tävlar mot alltfler jobbsökande människor; även robotar intar marknaden med rasande fart. Nyligen rapporterade nyheterna att ett stort antal jobb i Sverige försvunnit till robotar och datorer de senaste 10 åren. Således är det än mer viktigt att tänka på framtiden vad gäller karriärvägar. Här följer 3 viktiga riktlinjer att tänka på: Välj yrken som är svåra att ersätta med teknik Vissa jobb är mer lättersatta med maskiner eller teknik. Yrken inom administration, försäljning, transport, bygg- och anläggning, gruvindustrin, energisektorn, mm. har visat sig vara hårt utsatta vad gäller automatisering. Däremot verkar yrken inom vården vara resistenta mot maskiner och teknik. Om det beror på att vi inser att den mänskliga faktorn är avgörande för god vård eller om vården inte varit ett prioriterat utvecklingsområde får vara osagt, men siffrorna visar dock att vården behöver verkliga människor. Andra yrkesområden som verkar föredra människor är: utbildning, forskning, IT-branschen eller rättsväsendet för att nämna några. Skapa en professionell profil på nätet Fler och fler använder sociala medier såsom Linkedin eller Facebook vid rekrytering. Dels för att söka rätt på lämpliga kandidater och dels för att hitta information om potentiella anställda. Skriv därför ett utförligt och välformulerat CV som du lägger ut på lämpliga sajter och – framför allt – håll den ständigt uppdaterad. Dessutom behöver du utveckla din förmåga att nätverka när du väl har lagt upp din CV. Du kan också skapa intresseväckande digitala nyhetsbrev om dig själv där du matchar dina egna förmågor och kompetenser till olika yrkesscenarion. Flexibilitet krävs för att verka i framtiden Tiden då vi hade samma jobb I 40 år är över. Numera jobbar vi med ett flertal olika yrken under vår livstid. Att utbilda mer än en gång vara vägen för en del, men alla behöver inte gå tillbaka till skolbänken för att byta jobb. Snarare är det viktigt att analysera, formulera och marknadsföra dina färdigheter och kunskaper- oavsett yrkestitel. Tänk utanför boxen på ditt nuvarande arbete, exempelvis. Var kan dina kunskaper behövas?   Även om det låter fantastiskt att bli erbjuden ett kanonjobb via nätet, är din egen aktivitet, målmedvetenhet och attityd det drivmedel som till syvende och sist kommer att ta dig in i framtiden.