Googlar du företags värdegrund?

Det kanske inte alla gör men för mig är det viktigt att ha ha lite ramar, punkter, tankar att cirkulera kring. Jag kunde ingenting om värdegrunder eller arbete med värdegrunder när jag gick en kurs genom Almi som tog upp ämnet. När jag började forma tankar kring att ha en värdegrund så kände jag att det absolut var något jag ville arbeta med. Det passar mig och mitt företag, jag vill ha en tydligt statement och en ram att arbeta inom Det var under 2018 som jag gjorde den första övningen, då med post-itlappar och massor av klassiska värdegrunds-ord, där personalgruppen fick välja ut vilka de gillade och vilka som representerade oss. För att sedan smala ner till färre och färre ord. Ett riktigt spännande arbete. En andra övning var att vi tog våra top-ord och arbetade med dem ytterligare för att reda ut vad de betydde för oss och smala ner det till ännu färre. När jag sedan var ute på en promenad så kom bara fick jag fram hur vi skulle forma sluttampen. Det landade i: Hemtrevligt, i lokal, bil och atmosfär. Flexibelt för elever och personal samt Professionellt i pedagogik, psykologi, teknik och miljö. Det här har sedan blivit våra ledord i allt vi gör och i många dialoger vi har. Jag upplever att det är tokbra att de här orden, jag är lite kaxig över dem såklart. Arbetet med vår värdegrund är ständigt pågående och nu börjar även kunderna uppmärksamma våra ord via hemsidan - nästa steg är att de ska synas i lokalen. Har du böcker, poddar, tips på hur man arbetar med företagets värdegrund? - Hit me!