Sranje

anonyma, ärliga, förvirrade och förvirrande tankar om allt och inget.