IQ-test - tvivel och brister i metoden

Det finns ett stort utbud av möjligheter att testa dina intellektuella förmågor. En av dem är IQ-testet, vars essens är att mäta intellektuella indikatorer och jämföra dem med medelvärdena. Samtidigt är ett sådant IQ test inte fullt kapabelt att återspegla nivån på ditt tänkande, utan jämför det bara med dina kamraters mentala förmåga. Dessutom borde det inte sysselsätta dig att kontrollera IQ på Internet alls, eftersom det ofta har den primära uppgiften att locka dig till webbplatsen och ge din uppmärksamhet med reklam, snarare än att hjälpa dig att tillfredsställa dina "mentala behov".Standard IQ-tester innehåller en speciell betygsskala. Poängen i den varierar från 50 till 200. I det mest populära Eysenck-testet på nätverket ges statistik över förhållandet mellan poäng och utvecklingsnivån. Så man tror att en person med enastående förmågor i genomsnitt får cirka 100 poäng, personer med högre utbildning från 120 till 140 poäng, medan en indikator på cirka 70 poäng i detta test indikerar mental retardation och underutveckling.Men även att klara testet under ledning av en erfaren specialist bör inte ge dig 100% förtroende för resultaten av denna studie av ditt sinne. Detta beror på att tankeprocessen har många nyanser som påverkar kvaliteten på mätningarna i detta test. Så, till exempel, om en person tar ett test under fysiska åkommor, mental instabilitet och under de vanliga känslan av obehag, som hunger, törst, kyla och värme, kan resultaten av studien vara felaktiga. Dessutom, för noggrannheten av IQ-indikatorn, rekommenderas det att gå igenom testproceduren upprepade gånger (2-3 gånger), men många som så nitiskt rusade till testet till en början vill inte alltid föra processen till dess logiska slutsats. Det är också viktigt att förstå att två personer med hög intelligens är helt olika varandra.Det finns flera typer av intellektuell perception: logisk, emotionell, figurativ-visuell och verbal. Ibland skiljer forskare också på moraliska och professionella uppfattningar. Dessa typer av intelligens har sina för- och nackdelar. Du känner till exempel säkert personer som har stora förmågor inom området exakta vetenskaper, såsom fysik, högre matematik, men de är helt vilse när du behöver hålla ett lätt tal eller bara skåla vid bordet. Eller så finns det personer med fenomenala skådespelarfärdigheter som kan memorera en enorm mängd texter under en kort period, men som inte har de mest elementära skrivfärdigheterna och är helt okunniga om de enklaste beräkningsoperationerna. Varför händer detta, frågar du dig? Allt är väldigt enkelt. Så i det första fallet har en person bättre utvecklat rumsligt tänkande. Det tillåter individen att enkelt förstå algebraiska och geometriska problem. I det andra fallet är en person mer benägen att uppfatta med hjälp av känslor och sätt att tänka. Detta tillstånd förklarar varför människor kan ta samma test, få samma poäng och fortfarande ha unika egenskaper hos psyket och intelligensen, eftersom i själva verket, i samma test, fokuserar var och en av dem som regel på frågor som är närmare hans typ av intelligens.Sammanfattningsvis bör det sägas att om du fortfarande bestämmer dig för att studera din intelligens mer i detalj måste du inte klara de välkända "fashionabla" testerna, utan mer detaljerade, som Armthauer-testet. Dessutom är det nödvändigt att besöka en psykolog före testet och få råd från honom. Han, som är specialist inom sitt område och samtidigt har professionella färdigheter, kommer att kunna ta hänsyn till alla faktorer som påverkar testning, ögonblick som förvränger resultatens noggrannhet, han kommer att berätta för dig under vilka förhållanden och vid vilken tidpunkt det är bättre för dig att börja testa intellektuella förmågor.Tyvärr är IQ-tester, som är helt partiska och, oftare än inte, helt enkelt inte kan återspegla en persons potentiella intelligensnivå, en av faktorerna som påverkar anställningen. Elever och studenter klarar sådana test, enligt resultaten av vilka forskare försöker ta reda på möjliga positiva trender i livet för dem som deltog i testet. Detta är mycket olyckligt, eftersom det helt omotiverade testet av samma Eysenck inte bara återspeglar en persons förmåga, utan bidrar också till avskedandet av en person som "flunkerade" testet från jobbet, degradering, etc. Det bör förstås att alla tester som utförs av icke-specialister inte kan visa det faktiska resultatet. Bli inte upprörd om du inte klarade något test, men med en lugn själ, skriv av allt som dess ineffektivitet och orimlighet.För att lösa konfliktsituationer om dina mentala förmågor är det lämpligt att ta till professionella tester. Till exempel genom att kontakta organisationer för studier av psykologi, som faktiskt bedriver vetenskaplig verksamhet. Efter att ha fått resultaten av IQ-testet från dem, lämna gärna in dem till arbetsgivaren eller till dem som bestämmer din fortsatta anställning utifrån dem. Och aldrig, under några omständigheter, tillåt folk att "leda dig vid näsan" och få dig att tro att ett IQ-test är en universell metod för att avslöja dina intellektuella höjder.