New year, New me!

Hello, and welcome to my blog. "Quick" information about me: My name is Vanessa Ljungdahl, 26 years old and I live my - not so fancy, but yet cozy- life in North of Sweden with my boyfriend Christoffer. I do some extra works in healthcare and do art in my spare time. My dream is to work with what I love - ART. I've always had these "little voices" inside my head that have told me which way I really should go in life. We all have them, therefore I'm not crazy ;) . Anyways... They've always told me to pursue my dreams and goals in life and I finally wanna listen, instead of trying to shut them off (which I'll normally do, and instead do things that people expect me to do in my life) but I will now choose to at least TRY to follow my dreams and become a sort of artist. And I will start with this blog! Ever since I was a kid and the teachers popped the common question "what do you wanna become when you're older?" I would always say "I wanna become an artist!" ....... AND a dolphin trainer! Haha! But that was just because my then and there best friend wanted me to, and of course I went along with it... PLUS: dolphins are soooo cute, so could you blame me!? But yeah, I said it when I first got the question and since a long time now I've even started to imagen it when I look into my future;(insert romantic background music for more effect)Me as an old fancy lady, with a thick silver-gray braid hanging on my shoulder, with hippie clothes and incenses all over the room. I live in an apartment (or a house). Probably in Italy. I'm holding a painting brush and working on a canvas in the middle of the room surrounded by plants and pretty decorations. With stray of sunshine seeping through the windows and smashes down on the canvas I'm painting. I'm smiling, I am happy and in peace. I like that image of my future self so much. But I have come to a realization. If I want that image to become true, I have to start NOW. Why wait until I'm old and grey when I can pursue my dreams now? Now, when I'm young and have the time and strength to do it.So yeah, I've come to this point in life where I'm tired of putting my dreams and goals aside in a little box and trying to be someone I'm not made to be. With this blog, I'll let you follow me through my life full of dreams, goals, and imagination.Welcome to my creative life. ♥ //Hej, och välkommen till min blogg. Snabb information om mig:Jag heter Vanessa Ljungdahl, 26 år gammal och jag lever mitt - inte så glamorösa, men ändå mysiga liv i norra Sverige med min pojkvän Christoffer. Jag gör lite extra arbete inom vården och gör konst på fritiden. Min dröm är att arbeta med det jag älskar - KONST. Med den här bloggen låter jag dig följa mig genom mitt liv fullt av drömmar, mål och fantasi. Jag har alltid haft de "lilla rösterna" i huvudet som har sagt till vilken väg jag verkligen ska gå i livet. Vi har alla dem. De har alltid sagt att jag ska sträva efter mina drömmar och mål i livet, och jag vill äntligen lyssna. Istället för att försöka stänga av dem (vilket jag normalt gör, och istället göra saker som människor förväntar mig att göra i mitt liv) men Jag kommer nu att välja att åtminstone prova att följa mina drömmar och bli en sorts konstnär. Och jag börjar med den här bloggen! Ända sedan jag var liten och lärarna la ut den vanliga frågan "vad vill du bli när du är äldre?" Jag skulle alltid säga "Jag vill bli konstnär!" ....... OCH en delfintränare! Haha! Men det var bara för att min dåvarande bästa vän ville att jag skulle bli det också, och naturligtvis gick jag med det ... PLUS- delfiner är såååå söta, so can you blame me !? Men ja, jag sa det när jag först fick frågan och nu och då har jag till och med börjat föreställa mig det när jag ser in i min framtid; (sätt in romantisk bakgrundsmusik för mer effekt) Jag som en gammal vacker dam, med en tjock silvergrå fläta hängande på axeln, med hippiekläder och rökelse över hela rummet. Jag bor i en lägenhet (eller ett hus). Förmodligen i Italien. Jag håller en pensel och arbetar på en duk mitt i rummet omgiven av växter och vackra dekorationer. Med solsken som sipprar genom fönstren och träffar duken. Jag målar, jag ler, jag är glad och i frid. Jag gillar den bilden av mitt framtida jag. Jag har kommit till en insikt. Om jag vill att bilden ska bli sann måste jag starta NU. Varför vänta tills jag är gammal och grå när jag kan uppfylla mina drömmar nu? Nu när jag är ung och har tid och styrka att göra det.Så ja, jag har kommit till denna punkt i livet där jag är trött på att lägga mina drömmar och mål åt sidan i en liten låda och försöka vara någon jag inte är menad att vara. Så med den här bloggen hoppas jag att du följer mig på min kreativa resa. Välkommen till mitt kreativa liv. ♥//