Juice!

Så här börjar vi alltid våra morgnar här nere - freshly squeezed organge juice. Mmmhh!