Dålig sexliv leder till otrohet?

Nyligen publicerades en studie som hävdar att om man är orolig över sin sexuella förmåga så ökar risken för att man är otrogen mot sin partner. Studien utförder i Indiana, USA, och över 500 män och 400 kvinnor ingick i studien. Hälften var gifta, men samtliga levde ett monogamt liv. De fick besvara frågor rörande deras sexliv, inklusive kvaliteten i deras relation, deras sexuella beteende och om de varit otrogna mot sin partner.   Resultaten visade att en avgörande faktor om en person varit otrogen eller ej var deras orolighet för sin egna sexuella prestation. Män var 6% mer sannolika att vara otrogna om de var oroliga, till exempel om de var oroliga för tidig utlösning eller erektionsproblem. Kvinnor var 8% mer sannolika att vara otrogen om de var oroliga på en sexuell nivå, ett exempel är om det kände press att uppnå en orgasm. Det slutgiltiga resultatet av studien var att 23% av männen och 19% av kvinnorna varit otrogna mot sin partner.     Kristen Mark, ansvarig forskare tror att risken att vara otrogen hänger samman med ens nervositet i sängkammaren, "Personer som känner sig oroliga i sin relation är mer troliga att vara otrogna då de uppsöker förbindelser som inte känner till deras tidigare sexuella historia."