Hur viagra skyddar ditt hjärta

Hur Viagra skyddar ditt hjärta      Forskning på möss visar att den erektionshjälpande substansen sildenafil (Viagra) skyddar hjärtat genom att det ökar effekten av det viktiga proteinet RGS2. Det skriver Kroppsnytt – ett online träningsmagasin.   Efter att ha injicerat möss med högt blodtryck observerade forskarna att hälften av mössens hjärtan som saknade RGS2 proteinet fick hjärtstillestånd medan alla hjärtan med proteinet överlevde.   Trots att tidigare forskning visat att RGS2 spelar en viktig roll för att skydda artärerna så har många forskare ifrågasatt proteinets roll för hjärtat. Slidenafil kan komma att användas för att förhindra hjärtfel i framtiden.   Viagra kan komma att användas som hjärtmedicin i framtiden   Den här studien visar dels att Viagra har fler användningsområden än tidigare varit känt och att RGS2 proteinet kan skydda hjärtat.   Forskningen föreslår att sildenafil eller nya liknande behandlingar som specifikt inriktar sig på RGS2 i framtiden kan komma att användas för att förhindra hjärtfel orsakade av kroniskt högt blodtryck. Det kan även leda till nya behandlingar för högt blodtryck.   Källa: Ivanhoe Health/2009