Frågor att diskutera

Evelina:Något som jag skulle vilja diskutera med gruppen kopplat till bokens tema är hur vi kan med hjälp av naturen värna om miljön och kroppen från farliga kemikalier och färgämnen. Skulle ni kunna göra en del av era skönhetsprodukter och färgning av tyger själva hemma ur ett miljöperspektiv? Hade ni kunnat byta ut era textilier mot sådana som är naturligt färgade och som inte skadar miljön och huden? Personligen så hade det varit svårt att byta ut alla mina kläder och tyger men om det vore mer trendigt och fanns mer utbud så hade jag gärna försökt mer än vad jag gör nu. Hållbara och ekologiska kläder har vuxit på senare år men jag hade gärna sett större förändring eftersom att onaturliga färger och kemikalier kan både skada kroppen och miljön. Det betyder att de val vi gör kan spela roll för eftervärlden och för din egen hälsa.