Vänner

Det här är säkert ett ämne jag kommer skriva om mycket. Jag har lite svårt med vänner. Vad är definitionen ens av en vän ?  Enligt en snabb google sökning så är definitionen av vän:"Att vara vänner betyder att man ömsesidigt tycker om och anförtror sig åt varandra." Så det finns gränser för vad man får tycka. Är det rimligt att vara vän med någon som väljer att umgås med någon som man själv har tagit avstånd från? Man är som folket man omringa sig med brukar man säga.  Jag har alltid varit en ensam varg och inte passat in i grupper, jag vet inte varför jag har alltid varit sån.  Det är som att jag har svårt att vara i en grupp om det finns en person i den jag in te tycker om. För mig blir det inte värt att umgås med gruppen dels för att allt mitt fokus är på människan men också att jag har en dålig tid. Jag trodde att kärleksrelationer var svåra, vänskapsrelationer är ännu svårare. Tack