Skyddet av barn behöver bli bättre

Gemensamt behöver vi bli bra mycket bättre på att skydda utsatta barn. Det är oftast när det är föräldrar som är de som är satta att ta hand om och skydda barn och som inte gör det som de ska, som det händer att de blir utsatta för vanvård. Det är då som samhället måste och bör ta hand om barnen och skydda dem. Som i det skakande fall, som vi nu har fått nyheter om, den familj på Österlen som inte har tagit hand om sina barn. Detta vet vi för närvarande.Det är en familj med en pappa och en mamma, som gemensamt har 5 barn. Till skolan i den bygd där de bor, har föräldrarna påstått att barnen går på en webbaserad skola i USA och att föräldrarna driver ett företag och att hela familjen reser mycket i arbetet. Efter flera år, då skolan har trott på föräldrarnas ord om att barnen går i skola på distans, och trott att familjen knappt bor på Österlen, har familjen isolerat barnen så till den grad att barnen inte har gått i skola, inte varit utanför bostaden och knappt kan gå, knyta sina skor, gå på toaletten eller duscha själva.En hel värld står med häpnadens finger i förvåningens mun och förstår ingenting. I flera år har föräldrarna lurat omgivningen och på så sätt kunnat isolera barnen. De kan inte läsa eller skriva, inte ta hand om sig själva och har knappt varit utanför dörren till sitt eget hem. Nu har samhället reagerat och omhändertagit barnen för att de ska gå i skola och utvecklas som de bör. Nu är detta ett regelrätt undantag. Något liknande händer så gott som aldrig i Sverige. Då och då händer det dock att de som är satta som föräldrar vanvårdar sina barn, men det är inte ofta som det händer.Däremot händer det faktiskt då och då, att samhället missförstår en situation och tvångsomhändertar ett barn från föräldrar som inte har vanvårdat sina barn. Hur vanligt detta är, är svårt att säga då det saknas statistik i frågan. Det finns nog ingen som varken kan konstatera det ena eller det andra när det kommer till vanskötsel och misstankar om vanskötsel eller felaktiga misstankar om vanskötsel. Tyvärr är det så gott som alltid barnen som är offer när allt sådant sker. Oberoende vems fel det är att barnen far illa, är det alltid barnen som är de enda offren. Därför behöver barnen alltid de bästa tänkbara LVU-advokaterna som finns att få.