Kan man vara skriven på två olika adresser?

Nej, du kan bara vara skriven på en adress. Den adress där du har din huvudsakliga dygnsvila. Under en kort period, kan du ha din huvudsakliga dygnsvila på annan plats, men över ett år ska du vara majoriteten av din sovande tid på den plats där du är skriven. Att du har två platser du bor lika mycket på, gör inte att du kan vara skriven på flera ställen. Att vara skriven har många funktioner. Dit går normalt din post, och platsen styr hur mycket och till vem du ska betala skatt. Säg att du bor halva tiden i Göteborg och halva tiden i Malmö. Är du skriven på båda platser skulle du behöva betala skatt till båda kommunerna, eller dela skatten mellan dem, något som inte går. Är du osäker på vilken av flera adresser du ska skriva dig på, är alltså tumregeln att du ska välja den där du sover mest. Är det inte klarlagt finns det andra faktorer att se på. Var du bott senaste tiden, var eventuella barn eller partner bor, var ditt jobb finns och liknande.