Måste man ha tidningshållare?

Nej, det finns inget krav på att ha tidningshållare. Du måste ha en brevlåda, för att kunna ta emot post, och den måste vara en godkänd postanordning. En godkänd postanordning är en fastighetsbox, i flerbostadshus. Tidning är inget du måste behöva ta emot, och det finns inget krav på tidningshållare. Finns det en tidningshållare installerad är denna en del av fastigheten, och du har ingen ratt att ta bort den utan lov. Det betyder att om det redan finns en tidningshållare installerad så måste du ha den kvar. Tidningshållare är en anordning för att lägga tidning och andra dokument i som sitter monterad direkt utanför tamburdörren. Det handlar om att kunna få sin tidning så att de ligger så nära mottagaren som möjligt. Fram till ungefär 2020 installerades så gott som alltid tidningshållare i nybyggda hus. Med allt färre fysiska tidningar som delas ut på morgonen har allt färre fastighetsägare valt att installera tidningshållare. Det går fortfarande att få sin tidning levererad. Den kommer läggas på golvet utanför dörren, i inkastet i dörren om ett sådant finns kvar, eller nere i entrén. Dock inte i postboxen. Den är inte för tidningar.