ATT SUGA KUK PÅ KOMMANDO OCH SKRATTA ÅT MÄNS SKÄMT VID RÄTT TILLFÄLLE

Sen säger han i affektefter att jag pratat ommin hopplöshetinför alla krig i världenAtt jag är somett svart hålsom slukar all lyckaJag undrade omdet var så han såg migUndrade varför hanvar med mig dåJag ville argumentera emotSäga att det inte är santMen det tog för hårtJag hade kämpat för längemed att övertyga mig självom att även jagkunde älskaoch vara älskvärdJag ville vara allt annatän just det där svarta håletsom slukar all lyckaHade han kommit på migefter två år tillsammansHade bilden av den jag varäntligen spräcktsHade han sett migur mitt innerstaOch allt jag egentligenkom till världen medEtt svart hålsom slukade lyckaJag önskat du kallat mig hora iställetJag tror det hade varit enklare att taDå kunde jag i alla fall argumentera emotMen nu, ikvällJag sa ingentingBlev tyst och tog emotLåste dörren till toanSatte på duschen så det lät somatt jag gjorde något vettigtDet gjorde jag inteJag försökte mesthålla allt det vackra bortaSå långt från mig som det bara gickEn självuppfylld profetiasom jag spenderat år med attförsöka motarbetaOch jag vill säga något vettigtGöra en come backGe igen Men jag blev bara tystJag blev tyst och jag tog detsom om jag intetänkt exakt samma tanketusen gånger innanSamma tanke hade också drivit en till att tänkaatt man kanske inte hade något här att göraDet var så svårt att känna att man fick platsEller betedde sig på rätt sättJag vill inte varamed någon som såg på migpå samma sätt som jag själv gjordeJag hade inte överlevt dåKära Gudkan du motbevisa honomgenom att motbevisa migKan du hjälpa honom seatt han hade fel när han sa såKära Gudkan du motbevisa mignär jag tänker påatt jag är ett svart hålsom slukade all lyckaJag ville så gärna också va medMen ibland kändes det så svårt att hitta sin platsSpeciellt när man kände sigsom ett svart hål som slukade all lyckaKära Gud vart ska min sorg ta vägenjag tror inte längre att den rymdes i mig