I LOVE YOU IT'S A FEVER DREAM 2.0

Det var som om vindenskulle lyfta migoch ta mig med sigvart än den skulleSå fogligt följde jagDu kändes såEn sommardagunder klarblå himmelskratten överblåklintsfältenSom omdet var därjag skulle varaAllt annatefteråtAllt det ondasom skulle följavisste inte jagSå orörd var jagatt jag lyssnade eftermitt hjärtslaghos digSå naiv var jagatt du kändes somdet absolut vackrastesom någonsin skulle kunnahända en människaHända migSå jag går ditiblandNär terapin blir för tungOch psykologen säger saker sominte alls beskriverbilden jag harav digHon pratade omnågon annanSå hur betryggande var det inteatt inte minnas allsBara tiden innanallt händeNär allt fortfarandevar vackertInnan tre brottsrubriceringaroch diagnoserna som följdeInnanvar allt så vackertHan kändes somförsta dagenpå sommarloven//Hon frågar igeneftersom jag försvunnit direkt närhon kallade dig förvåldtäktsmanDet var inte sådu hetteJag checkade utTydligen var det ett tecken påtraumaJag tror det stoddissociationer i journalenSånt jag i åratal gjort under sexLärde mig snabbt attom jag vände bort huvudetså behövde jag intese domJag förstod det nuatt det var ett sätt att skydda mig påSå länge hade jag undratså länge hade jag söktMen allt jag kändevar baradissociation Det tog en livstidatt ta sig hitJag såg alltför första gångenEn del av mig önskaratt jag aldrig hadeförsökt förstå honomMen då hade jag inte hellerförsökt förstå migVi var aldrig sammaHan blev aldrig minför jag var aldrig hansMen en liten del av migskulle alltid minnas honomprecis så som jag villeNär polisanmälningarnaoch traumabearbetningenblev för mycketkunde jag alltidlåtsas vara där igen//Det var som om vindenskulle lyfta migoch ta mig med sigvart än den skulleSå fogligt följde jag Du kändes såEn sommardagunder klarblå himmelskratten överblåklintsfältenSom omdet var därjag skulle varaSom om det var därjag skulle ha stannat//Att älska digvar en feberdröm