jag älskar dig jag älskar dig jag älskar dig

Så jag vill skriva omhur jag försökt att älskatidigareinnan digHur jag gett mitt hjärtatill så många mänoch hur de en efter enanvänt detsålt deteller bara glömt detJag vill berätta igenvart jag kommer ifrånAlla historier om väntansom egentligen handlade omen längtan efter en kärlek så storatt den aldrig fick en att tvekaSå klar skulle den varaatt jag aldrig behövdeundraifall den älskade migtillbakaDet var detjag letade efteri alla mänsom jag aldrig kunnatstanna hosKanske hade jag aldrig hellervarit mottaglig för kärlekKanske trodde jag att jag intevar värd deneller förtjänade denÄndå hände du migDu,som vill lägga dig i gräset i parken vid blomsterbäddarför att tillsammans skratta mot solen och känna värmen hitta ossDu,som väntar in mig och står kvarnär jag inte vet åt vilket håll jag skaDu som svarar att du följer migoavsettFör dit jag skulle,skulle du ocksåDu,som aldrig någonsinfått mig att undraifall du kände samma sakJag visste det redanDu hade visat det så tydligteftersom din kärlek mot migfanns i allt du gjordeJag kände denSå du undrar, älsklingifall någon texthandlade om digMen orden var tillför att sörja hjärtat ituInte fånga en soleller bada i glitterJag hade alltid skrivit såOrden kom nästan alltid ur ångestDu undrar varfördet inte handlar om digOch jag vill svaranågot så enkelt somvärdeprognoserJag var inte mitt i en stormatt älska dig kändes inte såAtt älska digvar en tonårsroman med lyckligt slutMen utan att krossa någons hjärtatAtt älska digvar att bli vuxenoch veta hur jag villeatt kärlek ska kännasDu kändes såAtt älska digoch bli älskad av digvar att ligga på gräseten försommardagmed en hund på mitt bröst,kisande mot solensom om den sken för ossVi pekar mot molnoch säger attdet ser ut somett hjärtaPå vägen hemstannar du vid stora ekenJag ville älska där men du sa att jag fick väntaOch ivrigt väntade jagmedan du tog vår hemnyckeloch rispade in våra initialerSom om vi vartvå tonåringarsom var totalt nyförälskadei varandratrots att vi varit tillsammansi år Du kändes såSom solen en försommardagEn feel good-tonårsroman med ett lyckligt slutÄlskling du var hoppet i kärlekJag är hemma nu//L.Tack för att du aldrigbett mig väntaTack för att du däremotväntade in migTack för att du alltid står stadigtså jag kan storma runt omkring dig i mig självTack för att du är så säker på migDet gör att jag likväl är, om möjligt,ännu säkrare på digDu är inte Elinmen du är nästan Elinoch mer kan jag inte begäraTack för att jag får plats hos digTack för att du vill få plats hos mig ocksåTack för att vi skapar rum för varandraVad än den andra behöverTack för att vi bådafår plats härI det vi skapattillsammansdu och jagAlla år av väntanDet var såhärkärlek skulle kännasJag älskar digJag älskar digJag älskar dig