Nolite te Bastardes Carborundorum

Det var santatt du hände migMen det var också santatt jag hände mig merFaktiskt hela tidenäven när du inte sågJag villaldrig merse dig igenVilken fröjdoch vilken sorgatt längtat efter alltmen mötas av ingentingSamtidigt som jag insågatt allt jag väntade påvar mig självDet var santatt vi hände migMen jag hände mig ocksåFaktiskt hela tidenJag hände migmer än vad du hände migJag fortsätter älskaDu visste aldrig hur man gjordeSå ledsamt var detatt se ett hjärtaså sorgligtatt han letadeefter kärlekfrån barn somgjorde sammaOch jag kan inte undgåatt känna igen digi andra mänDe sitter i nyhetsmorgonpå bästa sändningstidoch berättar attde var tvungna attköpa kärlekför att fylladet svarta håleti deras själVilken usel ursäktoch patetisk grundatt ens försöka börjaälska påJag önskaratt du hittar detDet där du behövdeför att fylla din själMen jag hoppas ocksåatt det aldrig skulle krävasvåldtäkt på barnför att ta dig ditKan vi enas omatt det inte varvärt detOss emellanDet blev så jobbigtnär det väl kom utDu saatt du hade en dotter nuAtt allt var annorlunda därförDet verkade ha gått helt förbi digatt även jag varnågons dotterMen först var jagmin egenDet spelade ingen rollför män som digNi var alla likadanaNolite te Bastardes Carborundorum