DET MODERNA SLAVSYSTEMET ?

De flesta människor tror att de är fria för att media och politiker säger till dem att de är det, men i sanning är vi bara slavar som fastnat i en illusion som vi tror är frihet. Frihet är väldigt enkelt; det är förmågan att vara en individ fri från all lag. För att ha lag, vilket i sig är ett konstgjort skapat skäl att kontrollera någon annan än dig, används våld för att få efterlevnad, därav lagkraft. Men detta görs utan att få tillåtelse från skaparen av oss, jorden och hela skapelsen, argumentet faller isär eftersom deras auktoritet enbart är baserad på hörsägen. De utövar sin auktoritet genom att bedrägeri är att allt och alla anses vara någon form av egendom som alla ägs av familjerna Ruling Bloodline. Vid födseln ger dina föräldrar dig ett namn som omedvetet överför äganderätten till det namnet till staten. Vi skulle inte kunna ägas om vi inte accepterade namn eftersom det är genom namnen som ägandet av våra kroppar av de få existerar, men vi är inte namnen och där finns bedrägerierna. De härskande blodslinjefamiljerna har och använder våld mot oss dagligen för att få vår efterlevnad för att följa en uppsättning lagar som vi inte har något att säga till om eller kontroll över, vilka alla är utformade för att berika de härskande elitfamiljerna som all lag är baserat på handel skapas således för varje bruten lag miljontals dollar i olika typer av obligationer och böter, som bara gynnar systemet och Bloodline Ruling Elite. Det finns alltså två uppsättningar lagar, en för de fattiga som är slavarna och praktiskt taget inga lagar för de härskande elitfamiljerna och deras upprätthållare; som är polisen och systemets slavar i allmänhet. I sanning lever vi på jorden och inte i länder. De har delat upp jorden i länder genom användning av våld som projicerats genom imperialism och krig. Allt detta har gjorts utan bevisbefogenhet att göra det från vår skapare. Bibeln talar om Gud och Herren Gud. Första Mosebok 1 kommer du att läsa allt om Gud och hans skapelse av jorden och allt som finns. Sedan i Första Mosebok 2 och framåt handlar det om HERREN Gud och hans förslavning av människan och att påstå sig vara skaparen av allt som existerar. Men Gud skaparen skapade inte religionen eller bad oss att dyrka honom i alla fall. Gud gick så långt att han gav människan herravälde över hela jorden, vilket betyder att vi alla regerar lika som det står i 1 Mosebok 1:26. Som sagt kan vi tydligt observera att Guds vilja har omintetgjorts av de som låtsas upprätthålla den, främst påvar i den katolska kyrkan och alla ledare för religion i allmänhet, inklusive islam, hinduism etc. Detta beror helt enkelt på att Bibeln i Guds egna ord gav han alla människor herravälde och de olika religiösa institutionerna är till för att skapa lagar som kan verkställas som är utformade för att förslava och begränsa fritt tänkande och uttryck och mestadels förslava människor. Grunden för frihet är att vi alla antas vara fria att tänka och göra vad vi vill utan att någon använder något våld mot oss för att få oss att följa i rädsla för vår säkerhet. DeRättsväsendet är en fullständig fars genom att det låtsas representera folkets vilja genom att skapa lagar som förslavar dem. I många fall är det så mycket girighet och korruption som pågår, att den enda tanken som går till att skapa lagar, är att denna lag kommer att vara bra för den härskande eliten eller inte. De är alla där för att tjäna den härskande eliten och så länge lagarna inte gäller verkställarna eller de som skapar dem, skapar den härskande eliten helt enkelt ett system av lagar som gynnar dem, särskilt lagar som rör skapandet av pengar och ocker. genom lån.Grunden för mammon eller pengar är baserad på bedrägeri. För vad de än använder för pengar, vare sig det är guld, silver, Fiat-valutor, återspeglar inte värdet av mammonarterna det arbete som lagts ned för att skapa den. Du kan till exempel göra en malmdeposition där du helt enkelt chippar bort insättningen i 10 minuter och får 24 ounces guld, värt cirka 42 000,00 USD för 10 minuters arbete, jämfört med att ägna dig åt något återvändsgränd jobb under en hel månad och få 1 200,00 USD in. betala. Således får de som kontrollerar mängden mammon som får cirkulera och äger mammonens källor ha allt de vill ha, medan alla andra slavar för att få en liten mängd mammon i jämförelse med att betala för grunderna. Det gör det möjligt för ojämlikhet att existera på konstgjord väg, vilket tillåter de få att ha mycket mer än många när det gäller produkter och tjänster och i slutändan makt över systemet för att kontrollera andra. Den andra aspekten av detta är att fiat-valuta pengarna bara är papper med lite bläck och något fancy säkerhetsskydd inbyggt för att inte tillåta andra att kopiera det lätt för att skapa förfalskade sedlar. Problemet spelar återigen in med det arbete som krävs för att göra anteckningarna jämfört med arbetet för att tjäna en sedel. Federal Reserve och andra bedrägerier som den går igenom centralbankerna, skriver ut pengarna till en arbetskostnad av öre per ark av sedlar av valfri valör och ger dem till folket som privata pengar för det nominella värdet berikar sig själva från öre till att producera låt säga en sedel på 100 dollar som sedan säljs till marknaden till nominellt värde och gör en enorm vinst på den, tar sedan ut ränta på den och samlar in räntan genom personlig inkomstskatt, vilket inte har något att göra med att driva tjänsternabehövs i ett land. Tjänsterna betalas genom att utfärda checkar och använda signaturen från den som löser ut checken för att skapa pengarna för checken, sålunda var de medel som skapades av signaturen helt enkelt en datainmatning i datorn. Så för att hejda inflationen införs personlig inkomstskatt och andra skatter och ekonomier är inrättade så att det finns många lågbetalda jobb och bara ett fåtal högbetalda jobb. Således upprätthålls kontrollsystemet genom artificiellt skapade brister. Det andra de gör med fiat-valutor är att värdera olika valutor till olika värden så att de kan skapa konstgjord brist i ett land och mycket i andra; som du ser med afrikanska länder kontra europeiska och nordamerikanska länder. Där vi ser svältande afrikanska barn och en enkel donation på $30/månad och kommer att rädda ett barn från svält, ser vi $30,00 som för att betala för en måltid på en restaurang. Ändå finns det inget försvarbart argument som kan framföras att en timmes arbete av någon är värt något annat av någon annan. Tanken på att vi har högre utbildning och kan göra svårare arbete förtar inte det faktum att utbildning ska vara gratis till att börja med och bara för att du lär dig göra något som andra inte kan betyder inte att ditt arbete är värt mer , det betyder bara att du har förbättrat dig själv för att hjälpa andra bättre för att skapa en bättre värld eller plats för dina medmänniskor. Detta för oss till begreppet service till sig själv kontra service till andra. Att tjäna sig själv för att berika sig själv över andras nackdel skapar i slutändan en mycket obalanserad och farlig situation, där många lagar och människor behövs som upprätthållare för att hålla massorna tillbaka från dig, så att du kan njuta av frukterna av andras arbete. med lite eller inget arbete från dig själv och på så sätt diktera för massorna hur de ska leva och vara. Versus service till andra där vi alla är individer som vill vara det bästa vi kan vara i tjänst för våra medmänniskor och villiga att nöja oss med lite mindre så att alla tas om hand när det gäller livets nödvändigheter och meningsfulla syften att göra vad de vill hjälpa till att bygga en framtid baserad på jämlikhet och kärlek till allt liv på jorden. Som en sidoanteckning om de som tror att professionell sport är rättvist, måste du få upp huvudet ur sanden och se dig omkring. Det är så uppenbart hur ett lag straffas hårt för den mest ringa överträdelsen medan ett annat kommer undan med mord så att säga. Stjärnspelare får utrymme från andra spelare så att de kan få tid och möjligheter att rada upp bra skott på mål, som det är i hockey och basket. Sport har alltid använts som en distraktion för massorna att få dem mer involverade i vilket lag som vinner eller förlorar eftersom det är viktigare för hur du blir förslavad. Människorna bakom allt detta är satanister. De är i krig med Gud och har därför ingen vilja att följa vad Gud sa med sina egna ord att vi alla delar i herraväldet över jorden. Utanför de religiösa konnotationerna vem som är jordens skapare och om du inte vet, var kan du då anta att du kan använda lagkraft mot andra för att skapa utbredd fattigdom och förtvivlan så att du kan ha en skyddad och rik livsstil? De bryr sig inte om oss eftersom de bara bryr sig om sig själva och vad det innebär för dem. Vidare går nivån av pedofili och sataniska människooffer snabbt medan de lever för att tjäna en kontrollstruktur uppifrån och ned. Det finns också onda andar som de dyrkar som matar den rädsla som skapas av dem genom deras kontrollsystem. Många människor är inte medvetna om de sataniska ritualerna som äger rum i kyrkorna idag, en är kannibalism av Kristi kropp genom bröd och vin i katolska kyrkor. Enkelt uttryckt från vaggan till graven matar du ett gäng en skit, säger att du är värdelös och en syndare och spottar sedan ut när du inte kan producera som en bra slav längre. Varje dag kryper jag ihop mig av misstro på nivån av lögner som människor går in i. Den stora är att om du jobbar hårt som vi andra kan du också ha ett stort hus och snygga bilar. Jo minimilönen gör inte det för dig. De som får bra betalda jobb måste vanligtvis betala av en inteckning i studielån och betala höga skatter på de större summor pengar de tjänar för att ge till den härskande eliten för att ha några hyrda slavar för att trycka pengar åt dem sälja dig och genom deras falska front Företag kallade regeringar till nominellt värde och debiterar dig sedan ränta eftersom det bara betraktas som skuldpengar. Det finns inget sätt att betala tillbaka skulden så igen när allt kraschar tvättar de bara bort skulden och börjar om, förutom den här gången siktar de på att döda 80 % eller mer av världens befolkning genom att devalvera valutorna och skapa konstgjord brist genom brist på pengar. I USA vill de anta en lag som gör det olagligt för människor att odla sin egen mat och sälja mat utanför det kontrollerade systemet. På så sätt föra in krafterna igen för att skapa utbredd svält när valutan väl har devalverats.Stölden på 26 biljoner dollar som kongressen tillät att äga rum för att rädda bankirerna användes inte för att stödja bostädernas betalningsförsummelser, utan användes snarare för att ge familjerna och deras släktingar de pengar de behövde för att överleva en devalvering av världen valutor. De äger också det mesta av Guden. Så var placerar det oss? Det försätter oss de 93% som måste uthärda allt detta i en position där vi undrar varför vi tillåter ett fåtal att kontrollera de många på detta sätt? Vi kan och borde ha ändrat allt detta för många år sedan till att göra saker utanför tjänsten för andra snarare, vilket betyder att vi gör det vi älskar att göra och gör det för kärleken till våra medmänniskor. De få som finns bland oss som vidmakthåller detta galenskapssystem genom sina upprätthållare bryr sig bara om sig själva och vad som finns i det för dem. Slavar får inte tillåtas ha vapen och är anledningen till att de desperat försöker avväpna oss innan hammaren faller. Varför vi tvingas lida och potentiellt utplånas av de få är bara så att de få kan ha en pedofil och satanisk himmel på jorden, kontrollera sina slavar med mikrochips och "icke-dödliga" vapen. De vill tortera oss och vill åstadkomma en nivå av lidande som ingen någonsin kunde tro var möjligt och ändå njuta av alla frukterna av våra upptäckter och tekniska framsteg. Vi har viss hjälp i att sanningsvibrationerna blir starkare och starkare för varje dag som går. Inom de kommande 10 åren misstänker jag att mycket av det här kommer att vara över när jorden anpassar sig till vårt Galaktiska Center och vi börjar göra det vi gör av kärlek till varandra istället för att vinna för de få. Hur vi kommer dit är jag inte säker på, men jag kan berätta för dig varje dag jag går framåt i det här, jag hatar systemet lite mer och längtar efter att bli fri från det. Jag tror att införandet av gratis energiteknik och ett drag för att göra alla självförsörjande när det gäller mat, tak över huvudet och kläder kommer att hjälpa oss att komma fria. Men du kan se dem flytta för att införa lagar tillsammans med sina tillsynsmyndigheter för att stoppa det från att hända. Så jag misstänker att någon gång kommer en linje att dras och några kommer att dödas av många för att åstadkomma förändring. Jag hoppas att de kan se att de är i en förlorad sak, men de tror att deras tillsynsmyndigheter tillsammans med deras lagar kommer att få folk att köpa in sig i systemet tillräckligt länge för att få döda många. Så när kommer du att dra din gräns och när kommer du att börja försöka göra din del för att hjälpa till med övergången från slaveri till frihet? Frihet, liksom sanning, ärvs inte. Det måste läras och bevaras av varje generation. Strävan efter sanning, frihet och lycka är varje människas förstfödslorätt och individuella ansvar. Det kan inte överföras eller skjutas upp till en annan eller till en regering. Människor som inte accepterar individuellt ansvar och inte kommer att sträva efter sin egen frihet, är kända som slavar. Frihet för människan uttrycks perfekt i Guds lag eftersom den sätter riktlinjer för att skydda sin egen frihet utan att kränka andras frihet. Gud gav oss medel för frihet genom att lära oss sin lag (sanning). Jesus upprepade det. Sanningen leder oss mot frihet och bort från slaveri.Frihet börjar med ett koncept – ett sinnestillstånd. Sinnet, när det väl är frigjort, fortsätter sedan att också sträva efter fysisk frihet. I Johannes 8:32 säger Jesus: "Och ni skall känna sanningen, och sanningen skall göra er fria." Frihet kommer från sanningen och kan inte komma från centralregeringen – i sig är det ett bedrägeri och dess metoder främst lögner, tricks och bedrägerier.https://thegreatwork208716197....