Kännetecken för Romantiken

   Namnet Romantiken härstammar från engelskans romantic eller fornfranskans romanz som båda syftar till det vi idag kallar roman eller fantasifulla berättelser. Epoken verkar vara den sista som omfattar filosofi, diktning, poesi, musik, konst och vetenskap.   Romantikens egentliga definition är omstridd men det står klart att känslorna står i fokus över förnuftet. Romantiken kallades ofta en flykt från verkligheten och präglades av starka känslor och liknelser. Forskning och förnuft - som regerade under Upplysningen, romantikens föregångare - räckte inte längre till. Under romantiken ville en inte längre läsa för att lära sig, en ville bli berörd på djupet. Begreppet geni tilldelades den som lyckades skriva ner spontana och ohämmade känslor utan att begränsas av de regler som tidigare hade ansetts viktiga. Romantikerna hyllade individen, det orörda och det egna. De fascinerade av avvikande eller sjukligt beteende.   Skräck, rysare, sorg och gripande kärlekshistorier var alla vanliga. Mystik, myter och fantasi fick ta plats. Frankeinstein skrevs och det var också under romantiken som den första moderna vampyren kom till. Under Romantiken var det vanligt att värdera en nära relation med naturen och fundera över dess betydelse. I synnerhet effekten på konstnären när han var omgiven av naturen och avskärmad från samhället. Detta för att konstnärens verk skulle vara äkta - inifrån hans orörda tankar och själ.   /Elina