Clock, time

-Om jag hade tiden i mina händer hade jag spolat tillbaka den bara för att få vara med dig en stund.