Struktur och språk

Viktor:Inledningen av min bok handlar om hur man ska handskas med människor för att inspirera dem. Författaren tar upp tre grundprinciper, ”kritisera inte”, ”visa ärlig och äkta uppskattning” och ”väck en stark önskan att vilja hos den andra personen”. Boken är skriven som en argumenterande text där författaren behandlar många, både välkända och mindre kända, exempel för att argumentera sin ståndpunkt. Ett exempel är Abraham Lincoln, författaren beskriver hur han tillämpade de olika principerna och genom dessa blev en skicklig ledare. Han belyser även vikten av vissa stycken genom att skriva att det är betydelsefullt. ”Om du endast får ut en enda sak av att läsa den här boken […] om du får ut denna enda sak ur den här boken, kan det bli en av grundstenarna för din framtid.” (s.72-73). Detta gör att läsaren blir aktivare och analyserar samt reflekterar över det som står skrivet. Boken är formellt skriven, dock är den lättläst då författaren skriver konkret och följer en röd tråd. Trots att boken är specialiserad inom ledarskap och används i många kurser förekommer inte svåra ledarskaps-termer vilket leder till att målgruppen blir mycket bredare.  Personligen tycker jag att Dale Carnegie har strukturerat upp boken på ett bra sätt, de argument han tar upp är både relevanta och övertygande. Den här boken är riktigt bra!