Struktur och språk

Robin:Boken är skriven ur Ashlees perspektiv. Ashlee har under en längre tid följt Elon i hans vardag, intervjuat anställda på Elons företag och även hans tidigare anställda, släkt och vänner. Hela boken är egentligen en återberättelse om Elons liv från ett tredjepersonsperspektiv med inslag av citat som antingen beskriver Elon eller citat av Elon själv där han beskriver hur han tänkt under specifika situationer i sitt liv.