Isolera huset mot kyla och brand

Isolering sker framförallt för att hålla kylan borta så att elräkningen inte behöver bli för hög under höst och vinter. Men med rätt isolering kan även branden hållas borta. Detta genom att välja brandisolering som avgränsar spridningen. Mineralull i ytterfasad Glasull och stenull går under namnet mineralull och är det material som överlägset mest används för att isolera i ytterväggar. Produkterna kom till Sverige under 30-talet och har sedan dominerat marknaden för isoleringsprodukter. Det som skiljer dessa två isoleringsprodukter är framställning och delvis även egenskaper. Glasull är smällt som sedan formats i extremt smala trådar vilka har spunnits. Därefter sätts bindemedel på ullen varpå den kan användas i vägg- och takisolering. Stenull är ungefär samma sak men är tillverkat av vissa speciella stenarter. Stenull vid brandisolering Om man väljer mellan stenull och glasull finns inte någon stor skillnad i varken pris eller isoleringsförmåga. Men skillnaden är desto större i brandegenskaper. Man kan därmed använda stenull som brandisolering samt där isoleringen kommer att utsättas för tryck. Även om stenull står emot brand bättre än glasull så finns det även skillnad på vanlig stenullsisolering och den isolering som går under namnet ”Brandisolering”. Det sista är isolering vars tydliga syfte är att brandisolera rör, väggar, tak osv. Brandisolering har därmed primärt en brandstoppande funktion medan väggisolering primärt skyddar mot kyla. Sågspån? Innan mineralullen hade slagit igenom i Sverige var sågspån den isolering som användes till stor utsträckning. Det finns därmed många hus som fortfarande har sågspån som isolering även om det är sker till mer eller mindre utsträckning. Ska man komplettera med sågspån är det viktigt att man väljer sågspån som kan användas som brandisolering. Med andra ord ”brandsäkra sågspån”. Dessa är därmed preparerade för att stå emot brand och vidhålla hög isoleringsförmåga. Börja alltid på vinden Värmen går uppåt och söker sig allt för ofta ut via vinden. Vill man förbättra isoleringen i ett hus bör man alltså först och främst se över behovet på vinden. Om tilläggsisolering ska ske på vinden rekommenderas brandisolering då brand även söker sig uppåt och lätt kan spridas via vinden. Mot grannar ska det alltid vara brandsäkert material för att minimera spridningsrisken. Efter taket kommer golvet. Bara genom att isolera golvet kommer man långt. Detta utifrån att ett kallt golv generellt gör att man höjer temperaturen på elementen, men även tvärtom. Använd gärna en termokamera för att se var värmen ”sipprar ut” från huset. Inte oväntat är det ofta vid fönster men det kan även finnas springor som man inte tänkt på tidigare. Mer informationom brandisolering.