NÅGRA BLONDA HÅR

Här kommer några blonda hår som jag har färgat med hjälp av frihandslingor!