#förfolket

Fredsduvan är fängslad och fiktionen blev förverkligad. Fatalismen blev förklaringen och folket firar med fanta och filmkväll