När behöver man en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare är en jurist som arbetar som advokat. När det kommer till det juridiska området, finns det många olika delar som man som jurist kan arbeta inom; affärsjuridik, familjejuridik, arbetsrätt, avtalsrätt, skatterätt eller något annat område. Man kan endast arbeta som advokat om man har antagits av Advokatsamfundet. Det innebär att man måste arbeta efter Advokatsamfundets regler; vara lojal mot sin klient. Annars måste man avsäga sig uppdraget som offentlig försvarare för den klienten. Offentlig försvarare måste godkännas av domstol En offentlig försvarare blir man då man blir godkänd av en domstol. Känner man någon som är duktig jurist och advokat är det allra bäst att anlita den personen, än att låta domstolen utse en åt en. Då vet du aldrig vad du får, du får någon, vem som helst, och det är stor skillnad på advokater och advokater.  Stjärnadvokater vill de ha som är skyldiga? Vissa är så duktiga offentliga försvarare, att man nästan kan dra slutsatsen att den som anlitar till exempel Leif Silbersky är definitivt skyldig till brottet som den personen misstänks för. Anlitar man en stjärnadvokat som Silbersky, då måste man vara skyldig då man behöver ett så tungt försvar av någon som är så intelligent och duktig som han. Det finns vissa advokater som skiljer sig ur mängden, som får stjärnstatus. Elisabeth Massi Fritz är en av dem.  Vad gör en offentlig försvarare? Nu handlar ett försvar av en klient inte bara om att käfta emot en domstol eller mot en åklagare, även om vissa advokater verkar tro att det räcker med det. Är det en duktig offentlig försvarare, gör de egna utredningar som kan bevisa att åklagaren och polisen har fel. De bör ta fram allt som pekar på att polisen har fel antaganden i sin utredning. En offentlig försvarare bör ta fram underlag som visar på polisens bristande utredning och felaktiga slutsatser, det handlar inte bara om att föra fram det som klienten själv säger. En offentlig försvarare bör kunna tänka utanför boxen, vara en person som kan tänka annorlunda, som är intelligent och kan ta fram egna bevis som visar någon oskuld.