När töms lådan?

Beroende på var postlådan är belägen töms den olika tider. Det finns alltid angivet på lådan när denna töms. Normalt är tidsspannet de töms mellan 09-18. Tiderna för tömning beror bland annat på hur slingorna för postbilarna som tömmer lådorna går. Sen brukar det finns ett antal centralt placerade lådor som töms sist. Med centralt placerade menas i någon form av centrum. Då finns det en plats för så många som möjligt att kunna ta sig till en låda som har sen tömningstid, om det är viktig post som avsändaren helst inte vill kommer en dag senare till mottagaren.