Var ska jag folkbokföra mig?

Du ska folkbokföra dig där du har din huvudsakliga dygnsvila. Med huvudsakliga dygnsvila menas sett över ett år. Att du bor hos en respektive under tre månader, och sen flyttar hem igen, innebär inte att du måste byta adress. Om inte syftet med flytten till den respektive är att du ska bo där permanent. Då bör du folkbokföra dig där direkt. Om du har ett hem, men successivt bor längre och längre perioder hos den respektive blir det svårare. Vid någon tidpunkt kommer myndigheterna anse att du ska folkbokföra dig till den andra adressen. Tumregeln är att om du är fler än hälften av årets nätter på den ena platsen, ska du skriva dig där.