Hur soc utstuderat snodde min son!

Skrivet 2016! Två mail som beskriver hur de planerar att ta min nyfödda son född 160420 ifrån mig, detta är skrivet när han är 1 dag gammal 160421 och DE HADE INTE HAFT NÅGON KONTAKT MED MIG OM DERAS PLANERING, DE HADE INTE HELLER HAFT KONTAKT MED BB NÄR DETTA SKRIVS, OM HUR DET FUNGERADE MED MIN FÖRÄLDRAFÖRMÅGA OCH DE FANNS INGEN ORO DÄR. De nämner även "tilltänkt familjehem" så de var kontaktade INNAN de kontaktat mig? och "planering efter jourhem är stadigvarande placering" strukturerad planering totalt, hur ska jag få en chans som mamma när de agerar på detta viset? Att de dessutom nämner funktionsnedsättningar är bara ännu värre anledning att lägga underlag på. Sista bilden är ifrån soc till mig skrivet 2018 där de bekräftar att dem inte agerar utifrån diagnoser men det syns ju tydligt att dem gör detta! 160517 fick jag lämna min son där vi bodde och ta mig hem helt förtvivlad med alla mina tillhörigheter, på egen hand, fick jag ta tåget. // Förtvivlad mamma som älskar sin son!