15/2-2015

Denna lilla tingest tilltalade mig med sin obearbetade yta och sitt oädla slag på Antikmässan. Vi slog följe hem.