Predikan: Den ohederlige förvaltaren

Den ohederlige förvaltaren Liknelsen om den ohederlige förvaltaren 16 Jesus sade också till sina lärjungar: "Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskylld för att förskingra hans egendom. 2 Då kallade han honom till sig och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. 3 Då tänkte förvaltaren: Vad skall jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. 4 Jo, nu vet jag vad jag skall göra så att man tar emot mig i sina hem, när jag får avsked från min tjänst. 5 Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre? 6 Han svarade: Hundra fata]" style="font-size: 0.625em; line-height: normal; position: relative; vertical-align: text-top; top: auto; display: inline;">[a] olja. Förvaltaren sade till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv femtio. 7 Sedan frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra tunnorb]" style="font-size: 0.625em; line-height: normal; position: relative; vertical-align: text-top; top: auto; display: inline;">[b] vete. Då sade han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio. 8 Och hans herrec]" style="font-size: 0.625em; line-height: normal; position: relative; vertical-align: text-top; top: auto; display: inline;">[c] berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkted]" style="font-size: 0.625em; line-height: normal; position: relative; vertical-align: text-top; top: auto; display: inline;">[d] än ljusets barn.9 Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon,e]" style="font-size: 0.625em; line-height: normal; position: relative; vertical-align: text-top; top: auto; display: inline;">[e] för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut. 10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen?f]" style="font-size: 0.625em; line-height: normal; position: relative; vertical-align: text-top; top: auto; display: inline;">[f] 12 Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er?g]" style="font-size: 0.625em; line-height: normal; position: relative; vertical-align: text-top; top: auto; display: inline;">[g] 13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." Att välja det goda. Vad innebär det egentligen? Jag tänker att det finns olika sätt att se på den frågan. Beroende på vem man är och vart man befinner sig i världen.    Att välja det goda, ett sätt att se på det skulle kunna vara som det står i Matt. 22:37–39) ”Du skall älska din nästa som dig själv”  Att vi som människor gör gott mot de vi möter i vår omgivning men även gör gott mot oss själva: I mötet med vår nästa kan det ta sin början i det allra enklaste: I ögonkontakten   I ordet, I frågan hur har du det? Att som människa sträcka ut sin hand, för att hjälpa I ordet tack Handlingar och ord som bekräftar att jag ser dig. Att göra gott mot oss själva: Kan handla om så lite som  att ta sig tid att sköta de allra mest basala behoven som sömn och mat. Men också att bli medveten om sina egna tankar, i en värld där vi ständigt möts av influensers, det handlar om inte gå vilse i sig själv, att lyssna in det egna jaget i världen.  Att hitta sin plats i en gemenskap.  Att utvecklas som människa Och ibland ge sig själv en klapp på axeln och säga  du bra! Allt detta visar på en fundamentalt viktig bit i ett mänskligt liv.Det handlar om det som stå i  Korinthierbrevet 13:3  ”och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit” Att välja det goda tänker jag; är något  som hör till det yttre och inre . Till det inre, det som är gott för mig själv som människa. Till det yttre, det som är gott för skapelsen och mina medmänniskor. I skapelseberättelse i bibeln  skapade Gud allt och han såg att det var gott,  människan fick ansvar att  förvalta jorden och allt i den och som en förvaltare har vi för den här världen som vi lever i ett  ansvar att vårda och sköta den och alla i den. Men sen Så finns synden där och våra tillkortakommanden, för vi är bara människor och som människor lever vi i en brustenhet och i en brusten värld. Hur än vi gör så är det så.  Men, vi har något underbart vi har Jesus som kom till världen för att rädda den  och med det så finns Också hoppet!Vi människor är olika. Vi tycker olika. Det finns något fint i olikheter. Vi behöver inte påtvinga andra vårt eget tyckande. Däremot kan vi lära av varandra och respektera olikheterna. Det är så vi skapar ett samhälle av kärlek. kultur/historia och religion sitter ihop. Vi är olika folk Som bor i den här välden som heter planeten Jorden.  Låt oss med ödmjukhet  utforska och upptäcka andra kulturer. Låt oss göra det med  ömsesidig  respekt för oss själva och för varandra. För vad är det som händer, när människan börjar se mer till de ekonomiska vinsterna som görs genom att bygga ut mera marker till betning, för matproduktion? Eller då turismen med sitt fotavtryck på platser utarmar korallreven?Eller där det som från början handlar om att hjälpa sin nästa, tar en omväg, till att plötsligt handla om att göra egna vinster på bekostnaden av lokalbefolkningen Vad är det som händer när människans ”ha” begär aldrig mättas? Djuren jagas, en del så pass att de ligger i riskzonen att dö ut helt. Bara för några elefantbetar som en skrytsam  dekoration. -Miljöfrågans vara eller icke vara. Skapelsen som Gud gav till människan att förvalta. Det står det  i slutet av Lukas 16:1-13 ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och Mamon.Slutligen handlar det ändå om  att detta att:”Det enda du kan förändra är du. Det enda förhållningssätt du kan påverka är ditt. Och ansvaret för på vilket sätt du väljer att leva ditt liv ligger hos dig. Precis som för alla andra.” Så hur kan vi som människor använda vår ekonomi för att göra gott? Som det står skrivet i dagens text ur Lukas: ”Använda den ogudaktiga mamon för att skaffa dig vänner som tar emot dig i det himmelska hyddorna”Hur kan vi använda vår ekonomi för att göra gott?Jag tänker att dagens text ur Lukas uppmanar oss att använda den materiella rikedomen (mamon) på ett klokt sätt, genom att hjälpa andra och skapa relationer som har evig betydelse.  Det kan ske genom att stötta välgörenhetsorganisationer, hjälpa behövande, investera i andras välbefinnande och vara generösa mot dem som behöver det.   På så sätt kan vi använda våra ekonomiska resurser för att bygga upp en skatt av goda gärningar och relationer som sträcker sig bortom detta jordiska liv och in i det himmelska.